Thông báo

Xem tất cả

Ngày 07/04/2022          

Danh sách dự kiến học viên cao học tốt nghiệp tháng 04/2022


Phòng đào tạo SĐH thông báo danh sách học viên cao học dự kiến tốt nghiệp tháng 04/2022 tính đến ngày 25/3/2022 (file đính kèm). Các trường hợp bổ sung ngoại ngữ đầu ra hoặc có điểm bảo vệ LVThS sau ngày 25/3/2022 vui lòng theo dõi thông báo đợt tốt nghiệp kế tiếp

Quý Anh/chị học viên xin vui lòng gửi phản hồi (nếu có) qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  - Cô Phương trước ngày 11/4/2022.

Trân trọng thông báo.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 07/04/2022          

Danh sách dự kiến học viên cao học tốt nghiệp tháng 04/2022


Phòng đào tạo SĐH thông báo danh sách học viên cao học dự kiến tốt nghiệp tháng 04/2022 tính đến ngày 25/3/2022 (file đính kèm). Các trường hợp bổ sung ngoại ngữ đầu ra hoặc có điểm bảo vệ LVThS sau ngày 25/3/2022 vui lòng theo dõi thông báo đợt tốt nghiệp kế tiếp

Quý Anh/chị học viên xin vui lòng gửi phản hồi (nếu có) qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  - Cô Phương trước ngày 11/4/2022.

Trân trọng thông báo.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012