Thông báo

Xem tất cả

Ngày 12/06/2020          

Dạng thức đề thi môn Anh văn tuyển sinh cao học từ năm 2020 (cập nhật hình thức thi và đề thi mẫu từ 90 thành 100 câu)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị về việc cập nhật dạng thức đề thi môn Anh văn tuyển sinh cao học năm 2020.

Nội dung cập nhật:
  - Thay đổi nội dung thi phần Writing từ tự luận sang trắc nghiệm và bổ sung đề thi mẫu.
  - Thay đổi đề thi từ 90 thành 100 câu

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 12/06/2020          

Dạng thức đề thi môn Anh văn tuyển sinh cao học từ năm 2020 (cập nhật hình thức thi và đề thi mẫu từ 90 thành 100 câu)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị về việc cập nhật dạng thức đề thi môn Anh văn tuyển sinh cao học năm 2020.

Nội dung cập nhật:
  - Thay đổi nội dung thi phần Writing từ tự luận sang trắc nghiệm và bổ sung đề thi mẫu.
  - Thay đổi đề thi từ 90 thành 100 câu

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012