Thông báo

Xem tất cả

Ngày 29/05/2018          

Thay đổi lịch thi cuối kỳ môn Kế toán đại cương - Lớp chuyển đổi QTKD

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Anh/Chị học viên lớp chuyển đổi QTKD khóa 3/2017 & khóa 1/2018 về việc thay đổi lịch thi cuối kỳ môn Kế toán đại cương như sau:

Lịch thi mới: 18h30 ngày 15/6/2018 tại P. 504B4.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 29/05/2018          

Thay đổi lịch thi cuối kỳ môn Kế toán đại cương - Lớp chuyển đổi QTKD

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Anh/Chị học viên lớp chuyển đổi QTKD khóa 3/2017 & khóa 1/2018 về việc thay đổi lịch thi cuối kỳ môn Kế toán đại cương như sau:

Lịch thi mới: 18h30 ngày 15/6/2018 tại P. 504B4.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012