Thông báo

Xem tất cả

Ngày 11/08/2017          

Học bổng Toshiba năm 2017

Thời gian nộp hồ sơ: trước 16h00 ngày 18/8/2017.
Địa điểm: Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên (101 nhà A4).

Ứng viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012