Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 16/02/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phạm Thị Mỹ Trâm

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phạm Thị Mỹ Trâm với đề tài "Nuôi cấy tế bào Xạ đen (Ehretia asperula Zollinger & Moritzi) in vitro để thu nhận sinh khối có khả năng sinh tổng hợp Acid rosmarinic"

• Thời gian: 13h30, ngày 20/02/2023 (thứ 2)

• Địa điểm: Phòng 115 B2 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 16/02/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phạm Thị Mỹ Trâm

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phạm Thị Mỹ Trâm với đề tài "Nuôi cấy tế bào Xạ đen (Ehretia asperula Zollinger & Moritzi) in vitro để thu nhận sinh khối có khả năng sinh tổng hợp Acid rosmarinic"

• Thời gian: 13h30, ngày 20/02/2023 (thứ 2)

• Địa điểm: Phòng 115 B2 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012