Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 17/04/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lương Thị Bích

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lương Thị Bích với đề tài "Nghiên cứu ứng xử thấm của đất trộn vữa xi măng trong phòng"

• Thời gian: 14h00, ngày 04/05/2023 (thứ 5)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng - Lầu 1 - B6 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 17/04/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lương Thị Bích

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lương Thị Bích với đề tài "Nghiên cứu ứng xử thấm của đất trộn vữa xi măng trong phòng"

• Thời gian: 14h00, ngày 04/05/2023 (thứ 5)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng - Lầu 1 - B6 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012