Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 14/02/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phạm Quốc Khanh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phạm Quc Khanh với đề tài "Các phương pháp watermarking ảnh số để bảo vệ quyền tác giả"

• Thời gian: 14h30, ngày 25/02/2023 (thứ 7)

• Địa điểm: Phòng 401 B4 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 14/02/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phạm Quốc Khanh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phạm Quc Khanh với đề tài "Các phương pháp watermarking ảnh số để bảo vệ quyền tác giả"

• Thời gian: 14h30, ngày 25/02/2023 (thứ 7)

• Địa điểm: Phòng 401 B4 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012