Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 31/01/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Thiều Quang Quốc Việt

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Thiều Quang Quốc Việt với đề tài "Tổng hợp vật liệu nanocomposite TiO2 trên cơ sở graphene oxit dạng khử pha tạp ZnO, MgFe2O4 để quang phân hủy methylene xanh trong nước"

• Thời gian: 9h00, ngày 02/02/2023 (thứ 5)

• Địa điểm: Phòng 116 B2-B (Phòng Họp Khoa Kỹ thuật Hóa học) - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 31/01/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Thiều Quang Quốc Việt

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Thiều Quang Quốc Việt với đề tài "Tổng hợp vật liệu nanocomposite TiO2 trên cơ sở graphene oxit dạng khử pha tạp ZnO, MgFe2O4 để quang phân hủy methylene xanh trong nước"

• Thời gian: 9h00, ngày 02/02/2023 (thứ 5)

• Địa điểm: Phòng 116 B2-B (Phòng Họp Khoa Kỹ thuật Hóa học) - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012