Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 13/12/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Huỳnh Văn Tiến

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Huỳnh Văn Tiến với đề tài "Transition metal-free synthesis and functionalization of 5- and 6-membered heterocyclic compounds"

• Thời gian: 09h00, ngày 04/01/2023 (thứ 4)

• Địa điểm: Phòng họp Khoa KT Hóa học - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 13/12/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Huỳnh Văn Tiến

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Huỳnh Văn Tiến với đề tài "Transition metal-free synthesis and functionalization of 5- and 6-membered heterocyclic compounds"

• Thời gian: 09h00, ngày 04/01/2023 (thứ 4)

• Địa điểm: Phòng họp Khoa KT Hóa học - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012