Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 13/12/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Thị Minh Nguyệt với đề tài "Nanostructured materials based on molybdenum disulfide (MoS2) and carbon nanotubes (CNTs) for lithium-ion batteries and hydrogen evolution electrocatalysts"

• Thời gian: 08h30, ngày 29/12/2022 (thứ 5)

• Địa điểm: Phòng chuyên đề Khoa KT Vật liệu - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.
 

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 13/12/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Thị Minh Nguyệt với đề tài "Nanostructured materials based on molybdenum disulfide (MoS2) and carbon nanotubes (CNTs) for lithium-ion batteries and hydrogen evolution electrocatalysts"

• Thời gian: 08h30, ngày 29/12/2022 (thứ 5)

• Địa điểm: Phòng chuyên đề Khoa KT Vật liệu - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.
 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012