Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 05/12/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phan Phước Toàn

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phan Phước Toàn với đề tài "Tận dụng tro trấu chế tạo vật liệu hấp thụ đồng thời chất hữu cơ, nitrate, phosphate, và ứng dụng trong xử lý nước thải"

• Thời gian: 8h30, ngày 17/12/2022 (thứ 7)

• Địa điểm: Phòng chuyên đề Khoa MT&TN (nhàB9) - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 05/12/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phan Phước Toàn

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phan Phước Toàn với đề tài "Tận dụng tro trấu chế tạo vật liệu hấp thụ đồng thời chất hữu cơ, nitrate, phosphate, và ứng dụng trong xử lý nước thải"

• Thời gian: 8h30, ngày 17/12/2022 (thứ 7)

• Địa điểm: Phòng chuyên đề Khoa MT&TN (nhàB9) - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012