Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 30/11/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Quang Thành

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Quang Thành với đề tài "Ảnh hưởng các thông số công nghệ chính đến chất lượng mối hàn siêu âm đối với vải không dệt"

• Thời gian: 9h00, ngày 21/12/2022 (thứ 4)

• Địa điểm: Hội trường B11 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.
 

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 30/11/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Quang Thành

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Quang Thành với đề tài "Ảnh hưởng các thông số công nghệ chính đến chất lượng mối hàn siêu âm đối với vải không dệt"

• Thời gian: 9h00, ngày 21/12/2022 (thứ 4)

• Địa điểm: Hội trường B11 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.
 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012