Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 30/11/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lưu Hoàng Tâm

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lưu Hoàng Tâm với đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất phụ gia đến khả năng ức chế ăn mòn cốt thép bê tông trong môi trường biển nhiệt đới"

• Thời gian: 14h00, ngày 19/12/2022 (thứ 2)

• Địa điểm: Phòng họp Khoa KT Hóa học - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.
 

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 30/11/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lưu Hoàng Tâm

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lưu Hoàng Tâm với đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất phụ gia đến khả năng ức chế ăn mòn cốt thép bê tông trong môi trường biển nhiệt đới"

• Thời gian: 14h00, ngày 19/12/2022 (thứ 2)

• Địa điểm: Phòng họp Khoa KT Hóa học - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.
 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012