Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 21/11/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lê Thành Tới

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lê Thành Tới với đề tài "Nghiên cứu Null Convention Logic trong thiết kế vi mạch bất đồng bộ"

• Thời gian: 15h00, ngày 29/11/2022 (thứ 3)

• Địa điểm: Phòng 207 B1 (Phòng chuyên đề Khoa Điện) - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 21/11/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lê Thành Tới

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lê Thành Tới với đề tài "Nghiên cứu Null Convention Logic trong thiết kế vi mạch bất đồng bộ"

• Thời gian: 15h00, ngày 29/11/2022 (thứ 3)

• Địa điểm: Phòng 207 B1 (Phòng chuyên đề Khoa Điện) - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012