Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 11/11/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lê Quân

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lê Quân với đề tài "Nghiên cứu ứng dụng cọc hạt rời bọc vải địa kỹ thuật trong cải tạo nền đất yếu"

• Thời gian: 14h00, ngày 18/11/2022 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng 204 B8 - Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 11/11/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lê Quân

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lê Quân với đề tài "Nghiên cứu ứng dụng cọc hạt rời bọc vải địa kỹ thuật trong cải tạo nền đất yếu"

• Thời gian: 14h00, ngày 18/11/2022 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng 204 B8 - Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012