Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 30/09/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lâm Ngọc Quí

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS  Lâm Ngọc Quí với đề tài " Nghiên cứu phương pháp đánh giá độ lún cố kết nền đất yếu theo sơ đồ hai chiều có xét áp lực nước lỗ rỗng phụ thuộc ứng suất trung bình"

• Thời gian: 8h30, ngày 13/10/2022 (thứ 5)

• Địa điểm: Phòng 203 B6 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

 

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 30/09/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lâm Ngọc Quí

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS  Lâm Ngọc Quí với đề tài " Nghiên cứu phương pháp đánh giá độ lún cố kết nền đất yếu theo sơ đồ hai chiều có xét áp lực nước lỗ rỗng phụ thuộc ứng suất trung bình"

• Thời gian: 8h30, ngày 13/10/2022 (thứ 5)

• Địa điểm: Phòng 203 B6 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012