Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 30/09/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Biện Công Trung

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Biện Công Trung với đề tài " "Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và hoạt tính oxy hóa các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi của các xúc tác nano vàng mang trên than hoạt tính dạng hạt"

• Thời gian: 13h30, ngày 10/10/2022 (thứ 2)

• Địa điểm: Phòng chuyên đề khoa Kỹ thuật Hóa học - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 30/09/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Biện Công Trung

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Biện Công Trung với đề tài " "Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và hoạt tính oxy hóa các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi của các xúc tác nano vàng mang trên than hoạt tính dạng hạt"

• Thời gian: 13h30, ngày 10/10/2022 (thứ 2)

• Địa điểm: Phòng chuyên đề khoa Kỹ thuật Hóa học - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012