Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 26/09/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Ngọc Long

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Ngọc Long với đề tài " Synthesis, structural characterization, optical and electrical properties of MoS2/graphene nanocomposite"

• Thời gian: 8h30, ngày 14/10/2022 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng chuyên đề khoa Công nghệ vật liệu - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.
 

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 26/09/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Ngọc Long

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Ngọc Long với đề tài " Synthesis, structural characterization, optical and electrical properties of MoS2/graphene nanocomposite"

• Thời gian: 8h30, ngày 14/10/2022 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng chuyên đề khoa Công nghệ vật liệu - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.
 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012