Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 20/09/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Văn Đông

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Văn Đông với đề tài "Swimming gait controller for elongated undulating fin using optimal central pattern gait"

• Thời gian: 09h00, ngày 02/10/2022 (Chủ nhật)

• Địa điểm: Phòng D105-C6 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 20/09/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Văn Đông

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Văn Đông với đề tài "Swimming gait controller for elongated undulating fin using optimal central pattern gait"

• Thời gian: 09h00, ngày 02/10/2022 (Chủ nhật)

• Địa điểm: Phòng D105-C6 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012