Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 13/09/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Tôn Long Phước

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Tôn Long Phước với đề tài "Sinh mã nguồn cho các thiết bị đeo tay trong các giải pháp thông minh trên nền tảng internet vạn vật bằng mô hình hóa và tập luật"

• Thời gian: 13h30, ngày 28/09/2022 (thứ 4)

• Địa điểm: P.605B4 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.
 

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 13/09/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Tôn Long Phước

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Tôn Long Phước với đề tài "Sinh mã nguồn cho các thiết bị đeo tay trong các giải pháp thông minh trên nền tảng internet vạn vật bằng mô hình hóa và tập luật"

• Thời gian: 13h30, ngày 28/09/2022 (thứ 4)

• Địa điểm: P.605B4 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.
 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012