Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 21/02/2024          

Kế hoạch nộp chứng chỉ ngoại ngữ, nộp hồ sơ xét tốt nghiệp tháng 04/2024

Để phục vụ cho việc xét tốt nghiệp và cấp bằng đợt 1 năm 2024, Phòng Đào tạo Sau Đại Học xin thông báo đến các anh chị học viên cao học đủ điều kiện tốt nghiệp về kế hoạch xét tốt nghiệp tháng 04/2024 như sau:

1.   Học viên chưa đạt chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra có thể nộp bổ sung trước ngày 08/03/2024. (chứng chỉ còn thời hạn 02 năm tính đến tháng 3/2024, học viên đã nộp chứng chỉ rồi không phải nộp lại. Quý Anh/Chị học viên lưu ý tất cả các chứng chỉ ngoại ngữ đều được gửi hậu kiểm).

2.     Thời hạn nộp hồ sơ xét tốt nghiệp tại Phòng Đào Tạo SĐH từ 26/02/2024 - 08/03/2024

       Hồ sơ cấp bằng gồm:

          a. Bìa hồ sơ cấp bằng (in từ hệ thống tại trang cá nhân)

          b. Biên nhận nộp LVThS tại thư viện Trường ĐHBK (do Thư viện cấp)

          c. Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (sao y công chứng

          d. Lý lịch khoa học (cập nhật trực tuyến tại trang cá nhân, in từ hệ thống)

          e. Phiếu đánh giá khóa học (HV cập nhật trực tuyến tại đây >> chụp màn hình sau khi hoàn thành đánh giá)

          f. Nộp lệ phí sao y văn bằng, in bảng điểm  vỏ bằng: 400.000 Đ/ học viên

       Lưu ý: Hồ sơ cấp bằng sắp xếp theo thứ tự trên và bấm góc (không cần cho vào túi hồ sơ);


3.   Lễ tốt nghiệp và trao bằng dự kiến được tổ chức vào tháng 04/2024. Ngày tốt nghiệp sẽ thông báo chính thức trên web của phòng đào tạo SĐH.

Trân trọng thông báo.
 

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 21/02/2024          

Kế hoạch nộp chứng chỉ ngoại ngữ, nộp hồ sơ xét tốt nghiệp tháng 04/2024

Để phục vụ cho việc xét tốt nghiệp và cấp bằng đợt 1 năm 2024, Phòng Đào tạo Sau Đại Học xin thông báo đến các anh chị học viên cao học đủ điều kiện tốt nghiệp về kế hoạch xét tốt nghiệp tháng 04/2024 như sau:

1.   Học viên chưa đạt chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra có thể nộp bổ sung trước ngày 08/03/2024. (chứng chỉ còn thời hạn 02 năm tính đến tháng 3/2024, học viên đã nộp chứng chỉ rồi không phải nộp lại. Quý Anh/Chị học viên lưu ý tất cả các chứng chỉ ngoại ngữ đều được gửi hậu kiểm).

2.     Thời hạn nộp hồ sơ xét tốt nghiệp tại Phòng Đào Tạo SĐH từ 26/02/2024 - 08/03/2024

       Hồ sơ cấp bằng gồm:

          a. Bìa hồ sơ cấp bằng (in từ hệ thống tại trang cá nhân)

          b. Biên nhận nộp LVThS tại thư viện Trường ĐHBK (do Thư viện cấp)

          c. Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (sao y công chứng

          d. Lý lịch khoa học (cập nhật trực tuyến tại trang cá nhân, in từ hệ thống)

          e. Phiếu đánh giá khóa học (HV cập nhật trực tuyến tại đây >> chụp màn hình sau khi hoàn thành đánh giá)

          f. Nộp lệ phí sao y văn bằng, in bảng điểm  vỏ bằng: 400.000 Đ/ học viên

       Lưu ý: Hồ sơ cấp bằng sắp xếp theo thứ tự trên và bấm góc (không cần cho vào túi hồ sơ);


3.   Lễ tốt nghiệp và trao bằng dự kiến được tổ chức vào tháng 04/2024. Ngày tốt nghiệp sẽ thông báo chính thức trên web của phòng đào tạo SĐH.

Trân trọng thông báo.
 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012