Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 11/08/2022          

Kế hoạch nộp chứng chỉ ngoại ngữ, nộp hồ sơ làm bằng phục vụ cấp bằng tốt nghiệp tháng 11/2022


Để phục vụ cho việc xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đợt 2 năm 2022, Phòng Đào tạo Sau Đại Học xin thông báo đến các anh chị học viên cao học đã đủ điều kiện tốt nghiệp về kế hoạch xét tốt nghiệp tháng 11/2022 như sau:

1.   Nộp chứng chỉ ngoại ngữ trước ngày 15/09/2022 (chứng chỉ còn thời hạn 02 năm, học viên đã nộp chứng chỉ rồi không phải nộp lại). 

2.   Từ 05/09/2022 đến 15/09/2022 học viên bắt buộc phải cập nhật lý lịch khoa học tại trang cá nhân của học viên và in từ hệ thống cho vào hồ sơ cấp bằng.

3.     Thời hạn nộp hồ sơ cấp bằng tại Phòng Đào Tạo SĐH từ ngày 05/09/2022 - 15/09/2022

       Hồ sơ cấp bằng gồm:

          - Bìa hồ sơ cấp bằng (in từ hệ thống tại trang cá nhân)

          - 02 tấm hình 3x4 (dán vào bìa hồ sơ cấp bằng)
         
          - Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (sao y công chứng

          - Biên nhận nộp LVThS tại thư viện Trường ĐHBK (do Thư viện cấp)

          - Lý lịch khoa học (cập nhật trực tuyến tại trang cá nhân, in từ hệ thống)

          - Phiếu đánh giá khóa học (HV cập nhật trực tuyến tại đây >> không cần in ra)

       Lưu ý: Hồ sơ cấp bằng sắp xếp theo thứ tự trên và bấm góc (không cần cho vào túi hồ sơ);


4.   Lễ tốt nghiệp và trao bằng dự kiến được tổ chức vào tháng 11/2022. Ngày tốt nghiệp sẽ thông báo chính thức trên web của phòng đào tạo SĐH.

Trân trọng thông báo.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 11/08/2022          

Kế hoạch nộp chứng chỉ ngoại ngữ, nộp hồ sơ làm bằng phục vụ cấp bằng tốt nghiệp tháng 11/2022


Để phục vụ cho việc xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đợt 2 năm 2022, Phòng Đào tạo Sau Đại Học xin thông báo đến các anh chị học viên cao học đã đủ điều kiện tốt nghiệp về kế hoạch xét tốt nghiệp tháng 11/2022 như sau:

1.   Nộp chứng chỉ ngoại ngữ trước ngày 15/09/2022 (chứng chỉ còn thời hạn 02 năm, học viên đã nộp chứng chỉ rồi không phải nộp lại). 

2.   Từ 05/09/2022 đến 15/09/2022 học viên bắt buộc phải cập nhật lý lịch khoa học tại trang cá nhân của học viên và in từ hệ thống cho vào hồ sơ cấp bằng.

3.     Thời hạn nộp hồ sơ cấp bằng tại Phòng Đào Tạo SĐH từ ngày 05/09/2022 - 15/09/2022

       Hồ sơ cấp bằng gồm:

          - Bìa hồ sơ cấp bằng (in từ hệ thống tại trang cá nhân)

          - 02 tấm hình 3x4 (dán vào bìa hồ sơ cấp bằng)
         
          - Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (sao y công chứng

          - Biên nhận nộp LVThS tại thư viện Trường ĐHBK (do Thư viện cấp)

          - Lý lịch khoa học (cập nhật trực tuyến tại trang cá nhân, in từ hệ thống)

          - Phiếu đánh giá khóa học (HV cập nhật trực tuyến tại đây >> không cần in ra)

       Lưu ý: Hồ sơ cấp bằng sắp xếp theo thứ tự trên và bấm góc (không cần cho vào túi hồ sơ);


4.   Lễ tốt nghiệp và trao bằng dự kiến được tổ chức vào tháng 11/2022. Ngày tốt nghiệp sẽ thông báo chính thức trên web của phòng đào tạo SĐH.

Trân trọng thông báo.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012