Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 16/11/2020          

Chiêu sinh lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức năm 2020 - đợt 2

Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp. HCM trân trọng thông báo kế hoạch chiêu sinh các lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức các ngành như sau:

1. Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp đại học thuộc các ngành không phải là ngành đúng, ngành gần với ngành dự thi, có nguyện vọng học tiếp lên cao học.

2. Thời gian đăng ký: từ ngày 23/11/2020 đến ngày 14/12/2020 tại Phòng Đào tạo Sau đại học (P. 115 B3)

3. Học phí: 1.150.000đ/tín chỉ

4. Dự kiến thời gian khai giảng: 28/12/2020

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo SĐH - Trường Đại học Bách Khoa (P. 115 B3)

Điện thoại: 028.38637318 - Hotline: 0766 780 247

Trân trọng thông báo./.

• Ngành nào có chương trình Bổ túc kiến thức-Chuyển đổi?
Các ngành có chương trình bổ túc kiến thức-chuyển đổi được quy định chi tiết trong Quy định về yêu cầu chuyên môn dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ 2020 .

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 16/11/2020          

Chiêu sinh lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức năm 2020 - đợt 2

Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp. HCM trân trọng thông báo kế hoạch chiêu sinh các lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức các ngành như sau:

1. Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp đại học thuộc các ngành không phải là ngành đúng, ngành gần với ngành dự thi, có nguyện vọng học tiếp lên cao học.

2. Thời gian đăng ký: từ ngày 23/11/2020 đến ngày 14/12/2020 tại Phòng Đào tạo Sau đại học (P. 115 B3)

3. Học phí: 1.150.000đ/tín chỉ

4. Dự kiến thời gian khai giảng: 28/12/2020

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo SĐH - Trường Đại học Bách Khoa (P. 115 B3)

Điện thoại: 028.38637318 - Hotline: 0766 780 247

Trân trọng thông báo./.

• Ngành nào có chương trình Bổ túc kiến thức-Chuyển đổi?
Các ngành có chương trình bổ túc kiến thức-chuyển đổi được quy định chi tiết trong Quy định về yêu cầu chuyên môn dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ 2020 .

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012