Liên thông ĐH - ThS

 • Kế hoạch đăng ký chương trình đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023

 • Quy chế - quy định liên thông ĐH - ThS (cập nhật 12/06/2023)

  Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.
 • Đăng ký hoàn tất hồ sơ liên thông ĐH-Ths đợt tháng 06 năm 2023

  Kính gửi Anh/Chị sinh viên chương trình liên thông ĐH-ThS

  Phòng đào tạo Sau đại học xin thông báo đến Anh/Chị tham gia học chương trình liên thông ĐH-ThS đã tốt nghiệp chương trình Đại học, dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 04/2023 hay có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trước ngày 16/06/2023 vui lòng làm thủ tục hồ sơ hoàn tất chương trình liên thông ĐH-ThS. Anh/Chị vui lòng thực hiện theo các bước sau.

  Bước 1: Xem thông tin tuyển sinh  tại link https://pgs.hcmut.edu.vn/vi/tuyen-sinh/thac-si/thong-tin-tuyen-sinh-thac-si (Chú ý mục 1.2; mục 2.3; file đính kèm điều ngoại ngữ: Cột thang điểm tối thiểu tương đương B1 hoặc theo file đính kèm).

  Bước 2: Đăng ký hoàn tất liên thông ĐH - ThS tại link https://grad.hcmut.edu.vn/hv/dang_ky_thi_sau_dai_hoc.php?type=bs

  Bước 3: Xác nhận hoàn tất và in bìa hồ sơ, lý lịch khoa học

  Bước 4: Nộp hồ sơ theo hướng dẫn trên bìa hồ sơ và nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo SĐH trước ngày 16/06/2023

  Chú ý: - Hồ sơ theo hình thức xét tuyển, có điều kiện Ngoại ngữ đầu vào theo quy định kỳ tuyển sinh hiện hành (xem điều kiện Ngoại ngữ theo file đính kèm) à Sau khi nhận hồ sơ, Phòng Sau đại học sẽ gửi hồ sơ về Hội đồng ngành xét, nếu hồ sơ đạt (Hồ sơ đạt: Đủ điều kiện ngoại ngữ đầu vào và điểm hồ sơ đạt) -> Phòng Sau đại học ra Quyết định trúng tuyển và cấp mã học viên cao học chính thức. Anh/chị không trúng tuyển đợt này vui lòng nộp hồ sơ hoàn tất đợt kế tiếp 27/10/2023 quy trình tương tự.

            - Anh/Chị không đủ điều ngoại ngữ đầu vào, Anh/Chị bắt buộc phải đăng ký thi môn Ngoại ngữ theo đợt tuyển sinh hiện hành (đợt tháng 16/06/2023)

            - Đăng ký ôn thi ngoại ngữ tại đây (không bắt buộc):
  https://pgs.hcmut.edu.vn/vi/tuyen-sinh/lop-chuyen-de/onthi-caohoc

  Sau khi có quyết định trúng tuyển cao học, Phòng Đào tạo SĐH sẽ thông báo chi tiết về thủ tục nhập học cao học.

  Mọi thắc mắc gửi về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Điện thoại: 028.38647256 – 5144 (Anh Gơ)

  Trân trọng,


  (Anh/Chị chưa tốt nghiệp chương trình Đại học sẽ hoàn thành theo qui trình này tại thời điiểm tốt nghiệp đại học)


   


   

  Kính gửi Anh/Chị sinh viên chương trình liên thông ĐH-Ths

  Phòng đào tạo Sau đại học xin thông báo đến Anh/Chị học chương trình liên thông ĐH-Ths đã tốt nghiệp chương trình Đại học vui lòng làm thủ tục hồ sơ hoàn tất chương trình liên thông ĐH-Ths để Phòng ra quyết định trúng tuyển, cấp mã học viên cao học chính thức và tiếp tục hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ. Anh/Chị vui lòng làm theo các bước sau.

  Bước 1: Cập nhập thông tin tại link https://grad.hcmut.edu.vn/hv/dang_ky_thi_sau_dai_hoc.php?type=bs

  Bước 2: Xác nhận hoàn tất và in bìa hồ sơ, lý lịch khoa học

  Bước 3: Nộp hồ sơ (bao gồm: bìa hồ sơ, lý lịch khoa học,02 bằng đại học (bản sao công chứng),02 bảng điểm đại học (bản sao công chứng)) trực tiếp tại Phòng Đào tạo SĐH trước ngày 15/06/2022

   

  Sau khi có quyết định trúng tuyển cao học, Phòng Đào tạo SĐH sẽ thông báo chi tiết về thủ tục nhập học cao học.

   

  Mọi thắc mắc gửi về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Điện thoại: 028.38647256 – 5144 (Anh Gơ)

  Trân trọng,

  Phòng Đào tạo Sau đại học./.

  (Anh/Chị chưa tốt nghiệp chương trình Đại học vui lòng bỏ qua email này và sẽ hoàn thành theo qui trình này tại thời điiểm tốt nghiệp đại học)

 • Kế hoạch đăng ký chương trình đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ (đợt bổ sung)

 • Câu hỏi thường gặp BSMS

 • Danh mục môn học xét miễn

 • Mã ngành ĐHNgành ĐHMã ngành cao họcNgành cao họcFile DMMH xét miễn 
  7520101 Cơ kỹ thuật 8520101 Cơ Kỹ Thuật Link
  7540204 Công nghệ dệt may 8540204 Công nghệ Dệt, May Link
  7420201 Công nghệ sinh học 8420201 Công Nghệ Sinh Học Link
  7540101 Công nghệ thực phẩm 8540101 Công Nghệ Thực Phẩm Link
  7480101 Khoa học máy tính 8480101 Khoa Học Máy Tính Link
  7520604 Kỹ thuật dầu khí 8520604 Kỹ Thuật Dầu Khí Link
  7520312 Kỹ thuật dệt 8540204 Công nghệ Dệt, May Link
  7520501 Kỹ thuật địa chất 8520501 Kỹ Thuật Địa Chất Link
  7520207 Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông 8520203 Kỹ Thuật Điện Tử Link
  7520207 Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông 8520208 Kỹ Thuật Viễn Thông Link
  7520201 Kỹ thuật điện 8520201 Kỹ thuật điện Link
  7520216 Kỹ thuật Điều Khiển và Tự động hóa 8520216 Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa Link
  7520120 Kỹ thuật hàng không 8520120 Kỹ Thuật Hàng Không Link
  7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 8520117 Kỹ Thuật Công Nghiệp Link
  7520301 Kỹ thuật hóa học 8520301 Kỹ Thuật Hóa Học Link
  7520301 Kỹ thuật hóa học 8520305 Kỹ Thuật Hóa Dầu và Lọc dầu Link
  7480106 Kỹ thuật máy tính 8480101 Khoa Học Máy Tính Link
  7520130 Kỹ thuật ô tô 8520116 Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực Link
  7520122 Kỹ thuật tàu thủy 8520116 Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực Link
  7520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ 8440214 Bản Đồ, Viễn Thám Và Hệ Thống Thông Tin Địa Lý Link
  7520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ 8520503 Kỹ Thuật Trắc Địa - Bản Đồ Link
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580201 Kỹ Thuật Xây Dựng Link
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580204 Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Ngầm Link
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580211 Địa kỹ thuật xây dựng Link
  7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 8520117 Kỹ Thuật Công Nghiệp Link
  7510601 Quản lý công nghiệp 8340101 Quản Trị Kinh Doanh Link
  7520401 Vật lý kỹ thuật 8520401 Vật Lý Kỹ Thuật Link
  7520320 Kỹ thuật môi trường  8520320 Kỹ Thuật Môi Trường Link
  7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường 8850101 Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường Link
  7580205 Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông 8580205 Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông Link
  7580203 Kỹ thuật xây dựng Công trình biển 8580203 Kỹ thuật xây dựng Công trình biển Link
  7520309
  Kỹ thuật vật liệu
  8520309
  Kỹ thuật vật liệu Link
  7520114
  Kỹ thuật cơ điện tử
  8520114
  Kỹ Thuật Cơ Điện Tử
  Link
  7520103 Kỹ thuật cơ khí
  8520103
  Kỹ thuật cơ khí Link
  7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
  8520117 Kỹ thuật công nghiệp
  Link
  7520114
  Kỹ Thuật Nhiệt
  8520115
  Kỹ Thuật Nhiệt
  Link

  7520320 Kỹ thuật môi trường  8520320 Kỹ Thuật Môi Trường
 • Mã ngành ĐHNgành ĐHMã ngành cao họcNgành cao họcFile DMMH xét miễn 
  7520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ 8440214 Bản Đồ, Viễn Thám Và Hệ Thống Thông Tin Địa Lý Link
  7520101 Cơ kỹ thuật 8520101 Cơ Kỹ Thuật Link
  7420201 Công nghệ sinh học 8420201 Công Nghệ Sinh Học Link
  7540101 Công nghệ thực phẩm 8540101 Công Nghệ Thực Phẩm Link
  7540204 Công nghệ dệt may 8540204 Công nghệ Dệt, May Link
  7520312 Kỹ thuật dệt 8540204 Công nghệ Dệt, May Link
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580211 Địa kỹ thuật xây dựng Link
  7520210 Kỹ thuật máy tính 8480101 Khoa Học Máy Tính Link
  7480101 Khoa học máy tính 8480101 Khoa Học Máy Tính Link
  7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 8520114 Kỹ Thuật Cơ Điện Tử Link
  7520103 Kỹ thuật cơ khí 8520103 Kỹ Thuật Cơ Khí Link
  7520130 Kỹ thuật ô tô 8520116 Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực Link
  7520122 Kỹ thuật tàu thủy 8520116 Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực Link
  7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 8520117 Kỹ Thuật Công Nghiệp Link
  7520604 Kỹ thuật dầu khí 8520604 Kỹ Thuật Dầu Khí Link
  7520501 Kỹ thuật địa chất 8520501 Kỹ Thuật Địa Chất Link
  7520201 Kỹ thuật Điện 8520201 Kỹ Thuật Điện Link
  7520207 Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông 8520203 Kỹ Thuật Điện Tử Link
  7520216 Kỹ thuật Điều Khiển và Tự động hóa 8520216 Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa Link
  7520120 Kỹ thuật hàng không 8520120 Kỹ Thuật Hàng Không Link
  7520301 Kỹ thuật hóa học 8520305 Kỹ Thuật Hóa Dầu và Lọc dầu Link
  7520301 Kỹ thuật hóa học 8520301 Kỹ Thuật Hóa Học Link
  7520320 Kỹ thuật môi trường  8520320 Kỹ Thuật Môi Trường Link
  7520115 Kỹ thuât nhiệt 8520115 Kỹ Thuật Nhiệt Link
  7520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ 8520503 Kỹ Thuật Trắc Địa - Bản Đồ Link
  7520309 Kỹ thuật vật liệu 8520309 Kỹ Thuật Vật Liệu Link
  7520207 Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông 8520208 Kỹ Thuật Viễn Thông Link
  7510105 Công nghệ kỹ thuật Vật liệu Xây dựng 8580201 Kỹ Thuật Xây Dựng Link
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580201 Kỹ Thuật Xây Dựng Link
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580204 Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Ngầm Link
  7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường 8850101 Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường Link
  7510601 Quản lý công nghiệp 8340101 Quản Trị Kinh Doanh CN Quản trị kinh doanh
  CN Quản lý công nghiệp
  7520401 Vật lý kỹ thuật 8520401 Vật Lý Kỹ Thuật Link
 • Mã ngành ĐHNgành ĐHMã ngành cao họcNgành cao học 
  7520216 Kỹ thuật Điều Khiển và Tự động hóa 8520216 Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa Link
  7520207 Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông 8520203 Kỹ Thuật Điện Tử Link
  7520207 Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông 8520208 Kỹ Thuật Viễn Thông Link
  7520201 Kỹ thuật Điện 8520201 Kỹ Thuật Điện Link
  7480101 Khoa học máy tính 8480101 Khoa Học Máy Tính Link
  7420201 Công nghệ sinh học 8420201 Công Nghệ Sinh Học Link
  7520301 Kỹ thuật hóa học 8520305 Kỹ Thuật Hóa Dầu và Lọc dầu Link
  7520301 Kỹ thuật hóa học 8520301 Kỹ Thuật Hóa Học Link
  7540101 Công nghệ thực phẩm 8540101 Công Nghệ Thực Phẩm Link
  7540204 Công nghệ dệt may 8540204 Công nghệ Dệt, May Link
  7520312 Kỹ thuật dệt 8540204 Công nghệ Dệt, May Link
  7520103 Kỹ thuật cơ khí 8520103 Kỹ Thuật Cơ Khí Link
  7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 8520114 Kỹ Thuật Cơ Điện Tử Link
  7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 8520117 Kỹ Thuật Công Nghiệp Link
  7520115 Kỹ thuât nhiệt 8520115 Kỹ Thuật Nhiệt Link
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580201 Kỹ Thuật Xây Dựng Link
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580204 Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Ngầm Link
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580211 Địa kỹ thuật xây dựng Link
  7520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ 8520503 Kỹ Thuật Trắc Địa - Bản Đồ Link
  7520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ 8440214 Bản Đồ, Viễn Thám Và Hệ Thống Thông Tin Địa Lý Link
  7520101 Cơ kỹ thuật 8520101 Cơ Kỹ Thuật Link
  7520401 Vật lý kỹ thuật 8520401 Vật Lý Kỹ Thuật Link
  7520120 Kỹ thuật hàng không 8520120 Kỹ Thuật Hàng Không Link
  7520130 Kỹ thuật ô tô 8520116 Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực Link
  7520122 Kỹ thuật tàu thủy 8520116 Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực Link
  7520501 Kỹ thuật địa chất 8520501 Kỹ Thuật Địa Chất Link
  7520604 Kỹ thuật dầu khí 8520604 Kỹ Thuật Dầu Khí Link
  7520320 Kỹ thuật môi trường  8520320 Kỹ Thuật Môi Trường Link
  7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường 8850101 Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường Link
  7510601 Quản lý công nghiệp 8340101 Quản Trị Kinh Doanh Link
  7520309 Kỹ thuật vật liệu 8520309 Kỹ Thuật Vật Liệu Link
  7520210 Kỹ thuật máy tính 8480101 Khoa Học Máy Tính Link
  7510105 Công nghệ kỹ thuật Vật liệu Xây dựng 8580201 Kỹ Thuật Xây Dựng Link
 • Danh sách ban cố vấn


  DANH SÁCH BAN CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐH - THS


  MÃ NGÀNH ĐH

  TÊN NGÀNH ĐẠI HỌC

  MÃ NGÀNH CH

  TÊN NGÀNH CAO HỌC

  BAN CỐ VẤN

  7520216

  Kỹ thuật Điều Khiển và Tự động hóa

  8520216

  Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa

  Thầy TS. Nguyễn Vĩnh Hảo, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BM Điều khiển và Tự động hóa.

  7520207

  Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông

  8520203

  Kỹ Thuật Điện Tử

  Thầy PGS.TS. Hà Hoàng Kha, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BMVT

  7520207

  Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông

  8520208

  Kỹ Thuật Viễn Thông

  Thầy PGS.TS. Hà Hoàng Kha, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BMVT

  7520201

  Kỹ thuật Điện

  8520201

  Kỹ Thuật Điện

  Thầy TS. Nguyễn Nhật Nam, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BM Cung Cấp Điện.

  7480101

  Khoa học máy tính

  8480101

  Khoa Học Máy Tính

  Thầy Quản Thành Thơ, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5828
  Cô Trương Như Vi, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5830

  7420201

  Công nghệ sinh học

  8420201

  Công Nghệ Sinh Học

  Cô Lê Thị Thuỷ Tiên
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
  Điện thoại: 028.38 639341; 028.38 647256/5679.
  Văn phòng: 203B2.

  7520301

  Kỹ thuật hóa học

  8520305

  Kỹ Thuật Hóa Dầu và Lọc dầu

  Cô: Đào Thị Kim Thoa
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Văn phòng: 109B2

  7520301

  Kỹ thuật hóa học

  8520301

  Kỹ Thuật Hóa Học

  Thầy Phan Thanh Sơn Nam, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 211B2.
  Thầy Nguyễn Quang Long, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 109B2.
  Thầy Lê Vũ Hà, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 211B2.

  7540101

  Công nghệ thực phẩm

  8540101

  Công Nghệ Thực Phẩm

  Cô Trần Thị Thu Trà, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: 303B2.
  Cô Tôn Nữ Minh Nguyệt, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: 303B2.

  7540204

  Công nghệ dệt may

  8540204

  Công nghệ Dệt, May

  PGS.TS.Bùi Mai Hương  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  TS.Phạm Hồ Mai Anh  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  TS.Hồ thị Minh Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Văn phòng: 102-B11- Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM.

  7520312

  Kỹ thuật dệt

  8540204

  Công nghệ Dệt, May

  PGS.TS. Bùi Mai Hương  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  TS. Phạm Hồ Mai Anh  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  TS. Hồ thị Minh Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Văn phòng: 102-B11- Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM

  7520103

  Kỹ thuật cơ khí

  8520103

  Kỹ Thuật Cơ Khí

  1. PGS. TS. Nguyễn Hữu Lộc – Trưởng Khoa Cơ khí
  Văn phòng: Khoa Cơ khí
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  2. TS. Trần Anh Sơn – Phó Trưởng Khoa Cơ khí
  Văn phòng: 108 B11
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  3. GS. TS. Nguyễn Thanh Nam – Trưởng Bộ môn Thiết kế máy
  Văn phòng: 209 B11
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  4. PGS. TS. Lưu Thanh Tùng – Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Máy xây dựng và nâng chuyển
  Văn phòng: 107 B11
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  5. TS. Hồ Triết Hưng – Trưởng Bộ môn Thiết kế máy
  Văn phòng: 108 B11
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  6. TS. Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Bộ môn Thiết bị và công nghệ vật liệu
  Văn phòng: 110 B11
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  7520114

  Kỹ thuật cơ điện tử

  8520114

  Kỹ Thuật Cơ Điện Tử

  Thầy PGS. TS. Nguyễn Quốc Chí – Trưởng BM Cơ Điện Tử-Khoa Cơ Khí
  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Văn phòng: Bm Cơ Điện Tử, 210 B11

  7520118

  Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

  8520117

  Kỹ Thuật Công Nghiệp

  Chủ nhiệm ngành/Trưởng Bộ môn KTHTCN: PGS.TS. ĐỖ NGỌC HIỀN
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Văn phòng: 101B11-Bộ môn kỹ thuật hệ thống công nghiệp; Khoa Cơ Khí; Trường Đại học Bách Khoa.

  7520115

  Kỹ thuât nhiệt

  8520115

  Kỹ Thuật Nhiệt

  Thầy: TS. Hà Anh Tùng
  Trưởng Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh, Khoa Cơ Khí – Tòa nhà B5
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  7580201

  Kỹ thuật xây dựng

  8580201

  Kỹ Thuật Xây Dựng

  Thầy Lương Văn Hải, email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: VPK nhà B6, số 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
  Thầy Lê Hoài Long, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: VPK nhà B6, số 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM

  7580201

  Kỹ thuật xây dựng

  8580204

  Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Ngầm

  Thầy/cô Lê Bá Vinh , email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
  Thầy/cô Lê Trọng Nghĩa , email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
  Thầy/cô Lại Văn Quí, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM

  7580201

  Kỹ thuật xây dựng

  8580211

  Địa kỹ thuật xây dựng

  Thầy/cô Lê Bá Vinh , email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
  Thầy/cô Lê Trọng Nghĩa , email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
  Thầy/cô Lại Văn Quí, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM

  7520503

  Kỹ thuật trắc địa bản đồ

  8520503

  Kỹ Thuật Trắc Địa - Bản Đồ

  Lương Bảo Bình, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 102B6

  7520503

  Kỹ thuật trắc địa bản đồ

  8440214

  Bản Đồ, Viễn Thám Và Hệ Thống Thông Tin Địa Lý

  Thầy Phan Hiền Vũ, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 102B6

  7520101

  Cơ kỹ thuật

  8520101

  Cơ Kỹ Thuật

  Thầy Vũ Công Hòa
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Điện thoại: 028.38.647256/5306
  Văn phòng: 106B4

  7520401

  Vật lý kỹ thuật

  8520401

  Vật Lý Kỹ Thuật

  PGS. TS. Huỳnh Quang Linh - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; ThS. Lê Quốc Khải - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  7520120

  Kỹ thuật hàng không

  8520120

  Kỹ Thuật Hàng Không

  TS. Lê Thị Hồng Hiếu
  Chủ nhiệm, Bộ Môn Kỹ Thuật Hàng Không
  Văn phòng: 104 nhà C5
  Tel : (+84) 902 166 271       
  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  7520130

  Kỹ thuật ô tô

  8520116

  Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực

  TS. Trần Hữu Nhân
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Văn phòng: 209 C5 Trường Đại Học Bách Khoa

  7520122

  Kỹ thuật tàu thủy

  8520116

  Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực

  TS. Trần Hữu Nhân
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Văn phòng: 209 C5 Trường Đại Học Bách Khoa

  7520501

  Kỹ thuật địa chất

  8520501

  Kỹ Thuật Địa Chất

  TS Tạ Quốc Dũng – Trưởng Khoa.
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  PGS.TS Nguyễn Việt Kỳ – Chủ nhiệm Bộ môn (Địa Kỹ thuật, địa chất thủy văn, tài nguyên  nước)
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  TS Bùi Trọng Vinh – Chủ nhiệm Bộ môn (Địa chất môi trường, Quản lý tài nguyên đất và khoáng sản, xử lý tai biến địa chất)
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  7520604

  Kỹ thuật dầu khí

  8520604

  Kỹ Thuật Dầu Khí

  TS Tạ Quốc Dũng – Trưởng Khoa
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  PGS.TS Trần Văn Xuân – Chủ nhiệm Bộ môn
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  7520320

  Kỹ thuật môi trường 

  8520320

  Kỹ Thuật Môi Trường

  PGS.TS. Đặng Vũ Bích Hạnh; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Văn Phòng B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM.
  PGS.TS. Nguyễn Tấn Phong; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Văn Phòng B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM.

  7850101

  Quản lý tài nguyên và Môi trường

  8850101

  Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường

  TS. Lâm Văn Giang; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;  Nhà B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM
  PGS.TS. Lê Văn Trung; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Nhà B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM

  7510601

  Quản lý công nghiệp

  8340101

  Quản Trị Kinh Doanh

  PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , CNBM Hệ thống thông tin quản lý
  Cô Lâm Thị Mỹ Tiên, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Trợ lý Giáo vụ khoa QLCN

  7520309

  Kỹ thuật vật liệu

  8520309

  Kỹ Thuật Vật Liệu

  Thầy: PGS. TS. Huỳnh Đại Phú, Trưởng Khoa CNVL, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Thầy: TS. Cao Xuân Việt, Phó Trưởng Khoa CNVL, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  7520210

  Kỹ thuật máy tính

  8480101

  Khoa Học Máy Tính

  Thầy Quản Thành Thơ, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5828
  Cô Trương Như Vi, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5830

  7510105

  Công nghệ kỹ thuật Vật liệu Xây dựng

  8580201

  Kỹ Thuật Xây Dựng

  Thầy Lương Văn Hải, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: Khoa Kỹ thuật Xây dựng
  Thầy Nguyễn Văn Chánh, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: Bộ môn Vật liệu Xây dựng
  Cô Bùi Phương Trinh, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: Bộ môn Vật liệu Xây dựng

  MÃ NGÀNH ĐH TÊN NGÀNH ĐẠI HỌC MÃ NGÀNH CH TÊN NGÀNH CAO HỌC BAN CỐ VẤN
  7520216 Kỹ thuật Điều Khiển và Tự động hóa 8520216 Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa Thầy TS. Nguyễn Vĩnh Hảo, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BM Điều khiển và Tự động hóa.
  7520207 Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông 8520203 Kỹ Thuật Điện Tử Thầy PGS.TS. Hà Hoàng Kha, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BMVT
  7520207 Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông 8520208 Kỹ Thuật Viễn Thông Thầy PGS.TS. Hà Hoàng Kha, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BMVT
  7520201 Kỹ thuật Điện 8520201 Kỹ Thuật Điện Thầy TS. Nguyễn Nhật Nam, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BM Cung Cấp Điện.
  7480101 Khoa học máy tính 8480101 Khoa Học Máy Tính Thầy Quản Thành Thơ, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5828
  Cô Trương Như Vi, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5830
  7420201 Công nghệ sinh học 8420201 Công Nghệ Sinh Học Cô Lê Thị Thuỷ Tiên
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
  Điện thoại: 028.38 639341; 028.38 647256/5679.
  Văn phòng: 203B2.
  7520301 Kỹ thuật hóa học 8520305 Kỹ Thuật Hóa Dầu và Lọc dầu Cô: Đào Thị Kim Thoa
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Văn phòng: 109B2
  7520301 Kỹ thuật hóa học 8520301 Kỹ Thuật Hóa Học Thầy Phan Thanh Sơn Nam, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 211B2.
  Thầy Nguyễn Quang Long, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 109B2.
  Thầy Lê Vũ Hà, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 211B2.
  7540101 Công nghệ thực phẩm 8540101 Công Nghệ Thực Phẩm Cô Trần Thị Thu Trà, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: 303B2.
  Cô Tôn Nữ Minh Nguyệt, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: 303B2.
  7540204 Công nghệ dệt may 8540204 Công nghệ Dệt, May PGS.TS.Bùi Mai Hương  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  TS.Phạm Hồ Mai Anh  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  TS.Hồ thị Minh Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Văn phòng: 102-B11- Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM.
  7520312 Kỹ thuật dệt 8540204 Công nghệ Dệt, May PGS.TS. Bùi Mai Hương  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  TS. Phạm Hồ Mai Anh  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  TS. Hồ thị Minh Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Văn phòng: 102-B11- Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM
  7520103 Kỹ thuật cơ khí 8520103 Kỹ Thuật Cơ Khí 1. PGS. TS. Nguyễn Hữu Lộc – Trưởng Khoa Cơ khí
  Văn phòng: Khoa Cơ khí
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  2. TS. Trần Anh Sơn – Phó Trưởng Khoa Cơ khí
  Văn phòng: 108 B11
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  3. GS. TS. Nguyễn Thanh Nam – Trưởng Bộ môn Thiết kế máy
  Văn phòng: 209 B11
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  4. PGS. TS. Lưu Thanh Tùng – Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Máy xây dựng và nâng chuyển
  Văn phòng: 107 B11
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  5. TS. Hồ Triết Hưng – Trưởng Bộ môn Thiết kế máy
  Văn phòng: 108 B11
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  6. TS. Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Bộ môn Thiết bị và công nghệ vật liệu
  Văn phòng: 110 B11
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
  7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 8520114 Kỹ Thuật Cơ Điện Tử Thầy PGS. TS. Nguyễn Quốc Chí – Trưởng BM Cơ Điện Tử-Khoa Cơ Khí
  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Văn phòng: Bm Cơ Điện Tử, 210 B11
  7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 8520117 Kỹ Thuật Công Nghiệp Chủ nhiệm ngành/Trưởng Bộ môn KTHTCN: PGS.TS. ĐỖ NGỌC HIỀN
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Văn phòng: 101B11-Bộ môn kỹ thuật hệ thống công nghiệp; Khoa Cơ Khí; Trường Đại học Bách Khoa.
  7520115 Kỹ thuât nhiệt 8520115 Kỹ Thuật Nhiệt Thầy: TS. Hà Anh Tùng
  Trưởng Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh, Khoa Cơ Khí – Tòa nhà B5
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580201 Kỹ Thuật Xây Dựng Thầy Lương Văn Hải, email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: VPK nhà B6, số 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
  Thầy Lê Hoài Long, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: VPK nhà B6, số 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580204 Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Ngầm Thầy/cô Lê Bá Vinh , email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
  Thầy/cô Lê Trọng Nghĩa , email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
  Thầy/cô Lại Văn Quí, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580211 Địa kỹ thuật xây dựng Thầy/cô Lê Bá Vinh , email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
  Thầy/cô Lê Trọng Nghĩa , email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
  Thầy/cô Lại Văn Quí, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
  7520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ 8520503 Kỹ Thuật Trắc Địa - Bản Đồ Lương Bảo Bình, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 102B6
  7520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ 8440214 Bản Đồ, Viễn Thám Và Hệ Thống Thông Tin Địa Lý Thầy Phan Hiền Vũ, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 102B6
  7520101 Cơ kỹ thuật 8520101 Cơ Kỹ Thuật Thầy Vũ Công Hòa
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Điện thoại: 028.38.647256/5306
  Văn phòng: 106B4
  7520401 Vật lý kỹ thuật 8520401 Vật Lý Kỹ Thuật PGS. TS. Huỳnh Quang Linh - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; ThS. Lê Quốc Khải - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  7520120 Kỹ thuật hàng không 8520120 Kỹ Thuật Hàng Không TS. Lê Thị Hồng Hiếu
  Chủ nhiệm, Bộ Môn Kỹ Thuật Hàng Không
  Văn phòng: 104 nhà C5
  Tel : (+84) 902 166 271      
  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  7520130 Kỹ thuật ô tô 8520116 Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực TS. Trần Hữu Nhân
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Văn phòng: 209 C5 Trường Đại Học Bách Khoa
  7520122 Kỹ thuật tàu thủy 8520116 Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực TS. Trần Hữu Nhân
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Văn phòng: 209 C5 Trường Đại Học Bách Khoa
  7520501 Kỹ thuật địa chất 8520501 Kỹ Thuật Địa Chất TS Tạ Quốc Dũng – Trưởng Khoa.
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  PGS.TS Nguyễn Việt Kỳ – Chủ nhiệm Bộ môn (Địa Kỹ thuật, địa chất thủy văn, tài nguyên  nước)
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  TS Bùi Trọng Vinh – Chủ nhiệm Bộ môn (Địa chất môi trường, Quản lý tài nguyên đất và khoáng sản, xử lý tai biến địa chất)
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  7520604 Kỹ thuật dầu khí 8520604 Kỹ Thuật Dầu Khí TS Tạ Quốc Dũng – Trưởng Khoa
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  PGS.TS Trần Văn Xuân – Chủ nhiệm Bộ môn
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  7520320 Kỹ thuật môi trường  8520320 Kỹ Thuật Môi Trường PGS.TS. Đặng Vũ Bích Hạnh; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Văn Phòng B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM.
  PGS.TS. Nguyễn Tấn Phong; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Văn Phòng B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM.
  7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường 8850101 Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường TS. Lâm Văn Giang; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;  Nhà B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM
  PGS.TS. Lê Văn Trung; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Nhà B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM
  7510601 Quản lý công nghiệp 8340101 Quản Trị Kinh Doanh PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , CNBM Hệ thống thông tin quản lý
  Cô Lâm Thị Mỹ Tiên, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Trợ lý Giáo vụ khoa QLCN
  7520309 Kỹ thuật vật liệu 8520309 Kỹ Thuật Vật Liệu Thầy: PGS. TS. Huỳnh Đại Phú, Trưởng Khoa CNVL, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Thầy: TS. Cao Xuân Việt, Phó Trưởng Khoa CNVL, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  7520210 Kỹ thuật máy tính 8480101 Khoa Học Máy Tính Thầy Quản Thành Thơ, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5828
  Cô Trương Như Vi, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5830
  7510105 Công nghệ kỹ thuật Vật liệu Xây dựng 8580201 Kỹ Thuật Xây Dựng Thầy Lương Văn Hải, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: Khoa Kỹ thuật Xây dựng
  Thầy Nguyễn Văn Chánh, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: Bộ môn Vật liệu Xây dựng
  Cô Bùi Phương Trinh, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: Bộ môn Vật liệu Xây dựng

Liên thông ĐH - ThS

 • Kế hoạch đăng ký chương trình đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023

 • Quy chế - quy định liên thông ĐH - ThS (cập nhật 12/06/2023)

  Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.
 • Đăng ký hoàn tất hồ sơ liên thông ĐH-Ths đợt tháng 06 năm 2023

  Kính gửi Anh/Chị sinh viên chương trình liên thông ĐH-ThS

  Phòng đào tạo Sau đại học xin thông báo đến Anh/Chị tham gia học chương trình liên thông ĐH-ThS đã tốt nghiệp chương trình Đại học, dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 04/2023 hay có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trước ngày 16/06/2023 vui lòng làm thủ tục hồ sơ hoàn tất chương trình liên thông ĐH-ThS. Anh/Chị vui lòng thực hiện theo các bước sau.

  Bước 1: Xem thông tin tuyển sinh  tại link https://pgs.hcmut.edu.vn/vi/tuyen-sinh/thac-si/thong-tin-tuyen-sinh-thac-si (Chú ý mục 1.2; mục 2.3; file đính kèm điều ngoại ngữ: Cột thang điểm tối thiểu tương đương B1 hoặc theo file đính kèm).

  Bước 2: Đăng ký hoàn tất liên thông ĐH - ThS tại link https://grad.hcmut.edu.vn/hv/dang_ky_thi_sau_dai_hoc.php?type=bs

  Bước 3: Xác nhận hoàn tất và in bìa hồ sơ, lý lịch khoa học

  Bước 4: Nộp hồ sơ theo hướng dẫn trên bìa hồ sơ và nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo SĐH trước ngày 16/06/2023

  Chú ý: - Hồ sơ theo hình thức xét tuyển, có điều kiện Ngoại ngữ đầu vào theo quy định kỳ tuyển sinh hiện hành (xem điều kiện Ngoại ngữ theo file đính kèm) à Sau khi nhận hồ sơ, Phòng Sau đại học sẽ gửi hồ sơ về Hội đồng ngành xét, nếu hồ sơ đạt (Hồ sơ đạt: Đủ điều kiện ngoại ngữ đầu vào và điểm hồ sơ đạt) -> Phòng Sau đại học ra Quyết định trúng tuyển và cấp mã học viên cao học chính thức. Anh/chị không trúng tuyển đợt này vui lòng nộp hồ sơ hoàn tất đợt kế tiếp 27/10/2023 quy trình tương tự.

            - Anh/Chị không đủ điều ngoại ngữ đầu vào, Anh/Chị bắt buộc phải đăng ký thi môn Ngoại ngữ theo đợt tuyển sinh hiện hành (đợt tháng 16/06/2023)

            - Đăng ký ôn thi ngoại ngữ tại đây (không bắt buộc):
  https://pgs.hcmut.edu.vn/vi/tuyen-sinh/lop-chuyen-de/onthi-caohoc

  Sau khi có quyết định trúng tuyển cao học, Phòng Đào tạo SĐH sẽ thông báo chi tiết về thủ tục nhập học cao học.

  Mọi thắc mắc gửi về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Điện thoại: 028.38647256 – 5144 (Anh Gơ)

  Trân trọng,


  (Anh/Chị chưa tốt nghiệp chương trình Đại học sẽ hoàn thành theo qui trình này tại thời điiểm tốt nghiệp đại học)


   


   

  Kính gửi Anh/Chị sinh viên chương trình liên thông ĐH-Ths

  Phòng đào tạo Sau đại học xin thông báo đến Anh/Chị học chương trình liên thông ĐH-Ths đã tốt nghiệp chương trình Đại học vui lòng làm thủ tục hồ sơ hoàn tất chương trình liên thông ĐH-Ths để Phòng ra quyết định trúng tuyển, cấp mã học viên cao học chính thức và tiếp tục hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ. Anh/Chị vui lòng làm theo các bước sau.

  Bước 1: Cập nhập thông tin tại link https://grad.hcmut.edu.vn/hv/dang_ky_thi_sau_dai_hoc.php?type=bs

  Bước 2: Xác nhận hoàn tất và in bìa hồ sơ, lý lịch khoa học

  Bước 3: Nộp hồ sơ (bao gồm: bìa hồ sơ, lý lịch khoa học,02 bằng đại học (bản sao công chứng),02 bảng điểm đại học (bản sao công chứng)) trực tiếp tại Phòng Đào tạo SĐH trước ngày 15/06/2022

   

  Sau khi có quyết định trúng tuyển cao học, Phòng Đào tạo SĐH sẽ thông báo chi tiết về thủ tục nhập học cao học.

   

  Mọi thắc mắc gửi về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Điện thoại: 028.38647256 – 5144 (Anh Gơ)

  Trân trọng,

  Phòng Đào tạo Sau đại học./.

  (Anh/Chị chưa tốt nghiệp chương trình Đại học vui lòng bỏ qua email này và sẽ hoàn thành theo qui trình này tại thời điiểm tốt nghiệp đại học)

 • Kế hoạch đăng ký chương trình đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ (đợt bổ sung)

 • Câu hỏi thường gặp BSMS

 • Danh mục môn học xét miễn

 • Mã ngành ĐHNgành ĐHMã ngành cao họcNgành cao họcFile DMMH xét miễn 
  7520101 Cơ kỹ thuật 8520101 Cơ Kỹ Thuật Link
  7540204 Công nghệ dệt may 8540204 Công nghệ Dệt, May Link
  7420201 Công nghệ sinh học 8420201 Công Nghệ Sinh Học Link
  7540101 Công nghệ thực phẩm 8540101 Công Nghệ Thực Phẩm Link
  7480101 Khoa học máy tính 8480101 Khoa Học Máy Tính Link
  7520604 Kỹ thuật dầu khí 8520604 Kỹ Thuật Dầu Khí Link
  7520312 Kỹ thuật dệt 8540204 Công nghệ Dệt, May Link
  7520501 Kỹ thuật địa chất 8520501 Kỹ Thuật Địa Chất Link
  7520207 Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông 8520203 Kỹ Thuật Điện Tử Link
  7520207 Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông 8520208 Kỹ Thuật Viễn Thông Link
  7520201 Kỹ thuật điện 8520201 Kỹ thuật điện Link
  7520216 Kỹ thuật Điều Khiển và Tự động hóa 8520216 Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa Link
  7520120 Kỹ thuật hàng không 8520120 Kỹ Thuật Hàng Không Link
  7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 8520117 Kỹ Thuật Công Nghiệp Link
  7520301 Kỹ thuật hóa học 8520301 Kỹ Thuật Hóa Học Link
  7520301 Kỹ thuật hóa học 8520305 Kỹ Thuật Hóa Dầu và Lọc dầu Link
  7480106 Kỹ thuật máy tính 8480101 Khoa Học Máy Tính Link
  7520130 Kỹ thuật ô tô 8520116 Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực Link
  7520122 Kỹ thuật tàu thủy 8520116 Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực Link
  7520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ 8440214 Bản Đồ, Viễn Thám Và Hệ Thống Thông Tin Địa Lý Link
  7520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ 8520503 Kỹ Thuật Trắc Địa - Bản Đồ Link
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580201 Kỹ Thuật Xây Dựng Link
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580204 Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Ngầm Link
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580211 Địa kỹ thuật xây dựng Link
  7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 8520117 Kỹ Thuật Công Nghiệp Link
  7510601 Quản lý công nghiệp 8340101 Quản Trị Kinh Doanh Link
  7520401 Vật lý kỹ thuật 8520401 Vật Lý Kỹ Thuật Link
  7520320 Kỹ thuật môi trường  8520320 Kỹ Thuật Môi Trường Link
  7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường 8850101 Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường Link
  7580205 Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông 8580205 Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông Link
  7580203 Kỹ thuật xây dựng Công trình biển 8580203 Kỹ thuật xây dựng Công trình biển Link
  7520309
  Kỹ thuật vật liệu
  8520309
  Kỹ thuật vật liệu Link
  7520114
  Kỹ thuật cơ điện tử
  8520114
  Kỹ Thuật Cơ Điện Tử
  Link
  7520103 Kỹ thuật cơ khí
  8520103
  Kỹ thuật cơ khí Link
  7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
  8520117 Kỹ thuật công nghiệp
  Link
  7520114
  Kỹ Thuật Nhiệt
  8520115
  Kỹ Thuật Nhiệt
  Link

  7520320 Kỹ thuật môi trường  8520320 Kỹ Thuật Môi Trường
 • Mã ngành ĐHNgành ĐHMã ngành cao họcNgành cao họcFile DMMH xét miễn 
  7520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ 8440214 Bản Đồ, Viễn Thám Và Hệ Thống Thông Tin Địa Lý Link
  7520101 Cơ kỹ thuật 8520101 Cơ Kỹ Thuật Link
  7420201 Công nghệ sinh học 8420201 Công Nghệ Sinh Học Link
  7540101 Công nghệ thực phẩm 8540101 Công Nghệ Thực Phẩm Link
  7540204 Công nghệ dệt may 8540204 Công nghệ Dệt, May Link
  7520312 Kỹ thuật dệt 8540204 Công nghệ Dệt, May Link
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580211 Địa kỹ thuật xây dựng Link
  7520210 Kỹ thuật máy tính 8480101 Khoa Học Máy Tính Link
  7480101 Khoa học máy tính 8480101 Khoa Học Máy Tính Link
  7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 8520114 Kỹ Thuật Cơ Điện Tử Link
  7520103 Kỹ thuật cơ khí 8520103 Kỹ Thuật Cơ Khí Link
  7520130 Kỹ thuật ô tô 8520116 Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực Link
  7520122 Kỹ thuật tàu thủy 8520116 Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực Link
  7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 8520117 Kỹ Thuật Công Nghiệp Link
  7520604 Kỹ thuật dầu khí 8520604 Kỹ Thuật Dầu Khí Link
  7520501 Kỹ thuật địa chất 8520501 Kỹ Thuật Địa Chất Link
  7520201 Kỹ thuật Điện 8520201 Kỹ Thuật Điện Link
  7520207 Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông 8520203 Kỹ Thuật Điện Tử Link
  7520216 Kỹ thuật Điều Khiển và Tự động hóa 8520216 Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa Link
  7520120 Kỹ thuật hàng không 8520120 Kỹ Thuật Hàng Không Link
  7520301 Kỹ thuật hóa học 8520305 Kỹ Thuật Hóa Dầu và Lọc dầu Link
  7520301 Kỹ thuật hóa học 8520301 Kỹ Thuật Hóa Học Link
  7520320 Kỹ thuật môi trường  8520320 Kỹ Thuật Môi Trường Link
  7520115 Kỹ thuât nhiệt 8520115 Kỹ Thuật Nhiệt Link
  7520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ 8520503 Kỹ Thuật Trắc Địa - Bản Đồ Link
  7520309 Kỹ thuật vật liệu 8520309 Kỹ Thuật Vật Liệu Link
  7520207 Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông 8520208 Kỹ Thuật Viễn Thông Link
  7510105 Công nghệ kỹ thuật Vật liệu Xây dựng 8580201 Kỹ Thuật Xây Dựng Link
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580201 Kỹ Thuật Xây Dựng Link
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580204 Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Ngầm Link
  7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường 8850101 Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường Link
  7510601 Quản lý công nghiệp 8340101 Quản Trị Kinh Doanh CN Quản trị kinh doanh
  CN Quản lý công nghiệp
  7520401 Vật lý kỹ thuật 8520401 Vật Lý Kỹ Thuật Link
 • Mã ngành ĐHNgành ĐHMã ngành cao họcNgành cao học 
  7520216 Kỹ thuật Điều Khiển và Tự động hóa 8520216 Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa Link
  7520207 Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông 8520203 Kỹ Thuật Điện Tử Link
  7520207 Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông 8520208 Kỹ Thuật Viễn Thông Link
  7520201 Kỹ thuật Điện 8520201 Kỹ Thuật Điện Link
  7480101 Khoa học máy tính 8480101 Khoa Học Máy Tính Link
  7420201 Công nghệ sinh học 8420201 Công Nghệ Sinh Học Link
  7520301 Kỹ thuật hóa học 8520305 Kỹ Thuật Hóa Dầu và Lọc dầu Link
  7520301 Kỹ thuật hóa học 8520301 Kỹ Thuật Hóa Học Link
  7540101 Công nghệ thực phẩm 8540101 Công Nghệ Thực Phẩm Link
  7540204 Công nghệ dệt may 8540204 Công nghệ Dệt, May Link
  7520312 Kỹ thuật dệt 8540204 Công nghệ Dệt, May Link
  7520103 Kỹ thuật cơ khí 8520103 Kỹ Thuật Cơ Khí Link
  7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 8520114 Kỹ Thuật Cơ Điện Tử Link
  7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 8520117 Kỹ Thuật Công Nghiệp Link
  7520115 Kỹ thuât nhiệt 8520115 Kỹ Thuật Nhiệt Link
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580201 Kỹ Thuật Xây Dựng Link
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580204 Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Ngầm Link
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580211 Địa kỹ thuật xây dựng Link
  7520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ 8520503 Kỹ Thuật Trắc Địa - Bản Đồ Link
  7520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ 8440214 Bản Đồ, Viễn Thám Và Hệ Thống Thông Tin Địa Lý Link
  7520101 Cơ kỹ thuật 8520101 Cơ Kỹ Thuật Link
  7520401 Vật lý kỹ thuật 8520401 Vật Lý Kỹ Thuật Link
  7520120 Kỹ thuật hàng không 8520120 Kỹ Thuật Hàng Không Link
  7520130 Kỹ thuật ô tô 8520116 Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực Link
  7520122 Kỹ thuật tàu thủy 8520116 Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực Link
  7520501 Kỹ thuật địa chất 8520501 Kỹ Thuật Địa Chất Link
  7520604 Kỹ thuật dầu khí 8520604 Kỹ Thuật Dầu Khí Link
  7520320 Kỹ thuật môi trường  8520320 Kỹ Thuật Môi Trường Link
  7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường 8850101 Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường Link
  7510601 Quản lý công nghiệp 8340101 Quản Trị Kinh Doanh Link
  7520309 Kỹ thuật vật liệu 8520309 Kỹ Thuật Vật Liệu Link
  7520210 Kỹ thuật máy tính 8480101 Khoa Học Máy Tính Link
  7510105 Công nghệ kỹ thuật Vật liệu Xây dựng 8580201 Kỹ Thuật Xây Dựng Link
 • Danh sách ban cố vấn


  DANH SÁCH BAN CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐH - THS


  MÃ NGÀNH ĐH

  TÊN NGÀNH ĐẠI HỌC

  MÃ NGÀNH CH

  TÊN NGÀNH CAO HỌC

  BAN CỐ VẤN

  7520216

  Kỹ thuật Điều Khiển và Tự động hóa

  8520216

  Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa

  Thầy TS. Nguyễn Vĩnh Hảo, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BM Điều khiển và Tự động hóa.

  7520207

  Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông

  8520203

  Kỹ Thuật Điện Tử

  Thầy PGS.TS. Hà Hoàng Kha, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BMVT

  7520207

  Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông

  8520208

  Kỹ Thuật Viễn Thông

  Thầy PGS.TS. Hà Hoàng Kha, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BMVT

  7520201

  Kỹ thuật Điện

  8520201

  Kỹ Thuật Điện

  Thầy TS. Nguyễn Nhật Nam, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BM Cung Cấp Điện.

  7480101

  Khoa học máy tính

  8480101

  Khoa Học Máy Tính

  Thầy Quản Thành Thơ, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5828
  Cô Trương Như Vi, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5830

  7420201

  Công nghệ sinh học

  8420201

  Công Nghệ Sinh Học

  Cô Lê Thị Thuỷ Tiên
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
  Điện thoại: 028.38 639341; 028.38 647256/5679.
  Văn phòng: 203B2.

  7520301

  Kỹ thuật hóa học

  8520305

  Kỹ Thuật Hóa Dầu và Lọc dầu

  Cô: Đào Thị Kim Thoa
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Văn phòng: 109B2

  7520301

  Kỹ thuật hóa học

  8520301

  Kỹ Thuật Hóa Học

  Thầy Phan Thanh Sơn Nam, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 211B2.
  Thầy Nguyễn Quang Long, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 109B2.
  Thầy Lê Vũ Hà, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 211B2.

  7540101

  Công nghệ thực phẩm

  8540101

  Công Nghệ Thực Phẩm

  Cô Trần Thị Thu Trà, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: 303B2.
  Cô Tôn Nữ Minh Nguyệt, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: 303B2.

  7540204

  Công nghệ dệt may

  8540204

  Công nghệ Dệt, May

  PGS.TS.Bùi Mai Hương  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  TS.Phạm Hồ Mai Anh  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  TS.Hồ thị Minh Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Văn phòng: 102-B11- Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM.

  7520312

  Kỹ thuật dệt

  8540204

  Công nghệ Dệt, May

  PGS.TS. Bùi Mai Hương  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  TS. Phạm Hồ Mai Anh  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  TS. Hồ thị Minh Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Văn phòng: 102-B11- Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM

  7520103

  Kỹ thuật cơ khí

  8520103

  Kỹ Thuật Cơ Khí

  1. PGS. TS. Nguyễn Hữu Lộc – Trưởng Khoa Cơ khí
  Văn phòng: Khoa Cơ khí
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  2. TS. Trần Anh Sơn – Phó Trưởng Khoa Cơ khí
  Văn phòng: 108 B11
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  3. GS. TS. Nguyễn Thanh Nam – Trưởng Bộ môn Thiết kế máy
  Văn phòng: 209 B11
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  4. PGS. TS. Lưu Thanh Tùng – Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Máy xây dựng và nâng chuyển
  Văn phòng: 107 B11
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  5. TS. Hồ Triết Hưng – Trưởng Bộ môn Thiết kế máy
  Văn phòng: 108 B11
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  6. TS. Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Bộ môn Thiết bị và công nghệ vật liệu
  Văn phòng: 110 B11
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  7520114

  Kỹ thuật cơ điện tử

  8520114

  Kỹ Thuật Cơ Điện Tử

  Thầy PGS. TS. Nguyễn Quốc Chí – Trưởng BM Cơ Điện Tử-Khoa Cơ Khí
  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Văn phòng: Bm Cơ Điện Tử, 210 B11

  7520118

  Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

  8520117

  Kỹ Thuật Công Nghiệp

  Chủ nhiệm ngành/Trưởng Bộ môn KTHTCN: PGS.TS. ĐỖ NGỌC HIỀN
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Văn phòng: 101B11-Bộ môn kỹ thuật hệ thống công nghiệp; Khoa Cơ Khí; Trường Đại học Bách Khoa.

  7520115

  Kỹ thuât nhiệt

  8520115

  Kỹ Thuật Nhiệt

  Thầy: TS. Hà Anh Tùng
  Trưởng Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh, Khoa Cơ Khí – Tòa nhà B5
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  7580201

  Kỹ thuật xây dựng

  8580201

  Kỹ Thuật Xây Dựng

  Thầy Lương Văn Hải, email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: VPK nhà B6, số 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
  Thầy Lê Hoài Long, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: VPK nhà B6, số 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM

  7580201

  Kỹ thuật xây dựng

  8580204

  Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Ngầm

  Thầy/cô Lê Bá Vinh , email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
  Thầy/cô Lê Trọng Nghĩa , email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
  Thầy/cô Lại Văn Quí, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM

  7580201

  Kỹ thuật xây dựng

  8580211

  Địa kỹ thuật xây dựng

  Thầy/cô Lê Bá Vinh , email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
  Thầy/cô Lê Trọng Nghĩa , email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
  Thầy/cô Lại Văn Quí, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM

  7520503

  Kỹ thuật trắc địa bản đồ

  8520503

  Kỹ Thuật Trắc Địa - Bản Đồ

  Lương Bảo Bình, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 102B6

  7520503

  Kỹ thuật trắc địa bản đồ

  8440214

  Bản Đồ, Viễn Thám Và Hệ Thống Thông Tin Địa Lý

  Thầy Phan Hiền Vũ, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 102B6

  7520101

  Cơ kỹ thuật

  8520101

  Cơ Kỹ Thuật

  Thầy Vũ Công Hòa
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Điện thoại: 028.38.647256/5306
  Văn phòng: 106B4

  7520401

  Vật lý kỹ thuật

  8520401

  Vật Lý Kỹ Thuật

  PGS. TS. Huỳnh Quang Linh - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; ThS. Lê Quốc Khải - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  7520120

  Kỹ thuật hàng không

  8520120

  Kỹ Thuật Hàng Không

  TS. Lê Thị Hồng Hiếu
  Chủ nhiệm, Bộ Môn Kỹ Thuật Hàng Không
  Văn phòng: 104 nhà C5
  Tel : (+84) 902 166 271       
  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  7520130

  Kỹ thuật ô tô

  8520116

  Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực

  TS. Trần Hữu Nhân
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Văn phòng: 209 C5 Trường Đại Học Bách Khoa

  7520122

  Kỹ thuật tàu thủy

  8520116

  Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực

  TS. Trần Hữu Nhân
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Văn phòng: 209 C5 Trường Đại Học Bách Khoa

  7520501

  Kỹ thuật địa chất

  8520501

  Kỹ Thuật Địa Chất

  TS Tạ Quốc Dũng – Trưởng Khoa.
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  PGS.TS Nguyễn Việt Kỳ – Chủ nhiệm Bộ môn (Địa Kỹ thuật, địa chất thủy văn, tài nguyên  nước)
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  TS Bùi Trọng Vinh – Chủ nhiệm Bộ môn (Địa chất môi trường, Quản lý tài nguyên đất và khoáng sản, xử lý tai biến địa chất)
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  7520604

  Kỹ thuật dầu khí

  8520604

  Kỹ Thuật Dầu Khí

  TS Tạ Quốc Dũng – Trưởng Khoa
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  PGS.TS Trần Văn Xuân – Chủ nhiệm Bộ môn
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  7520320

  Kỹ thuật môi trường 

  8520320

  Kỹ Thuật Môi Trường

  PGS.TS. Đặng Vũ Bích Hạnh; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Văn Phòng B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM.
  PGS.TS. Nguyễn Tấn Phong; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Văn Phòng B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM.

  7850101

  Quản lý tài nguyên và Môi trường

  8850101

  Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường

  TS. Lâm Văn Giang; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;  Nhà B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM
  PGS.TS. Lê Văn Trung; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Nhà B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM

  7510601

  Quản lý công nghiệp

  8340101

  Quản Trị Kinh Doanh

  PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , CNBM Hệ thống thông tin quản lý
  Cô Lâm Thị Mỹ Tiên, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Trợ lý Giáo vụ khoa QLCN

  7520309

  Kỹ thuật vật liệu

  8520309

  Kỹ Thuật Vật Liệu

  Thầy: PGS. TS. Huỳnh Đại Phú, Trưởng Khoa CNVL, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Thầy: TS. Cao Xuân Việt, Phó Trưởng Khoa CNVL, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  7520210

  Kỹ thuật máy tính

  8480101

  Khoa Học Máy Tính

  Thầy Quản Thành Thơ, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5828
  Cô Trương Như Vi, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5830

  7510105

  Công nghệ kỹ thuật Vật liệu Xây dựng

  8580201

  Kỹ Thuật Xây Dựng

  Thầy Lương Văn Hải, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: Khoa Kỹ thuật Xây dựng
  Thầy Nguyễn Văn Chánh, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: Bộ môn Vật liệu Xây dựng
  Cô Bùi Phương Trinh, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: Bộ môn Vật liệu Xây dựng

  MÃ NGÀNH ĐH TÊN NGÀNH ĐẠI HỌC MÃ NGÀNH CH TÊN NGÀNH CAO HỌC BAN CỐ VẤN
  7520216 Kỹ thuật Điều Khiển và Tự động hóa 8520216 Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa Thầy TS. Nguyễn Vĩnh Hảo, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BM Điều khiển và Tự động hóa.
  7520207 Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông 8520203 Kỹ Thuật Điện Tử Thầy PGS.TS. Hà Hoàng Kha, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BMVT
  7520207 Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông 8520208 Kỹ Thuật Viễn Thông Thầy PGS.TS. Hà Hoàng Kha, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BMVT
  7520201 Kỹ thuật Điện 8520201 Kỹ Thuật Điện Thầy TS. Nguyễn Nhật Nam, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BM Cung Cấp Điện.
  7480101 Khoa học máy tính 8480101 Khoa Học Máy Tính Thầy Quản Thành Thơ, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5828
  Cô Trương Như Vi, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5830
  7420201 Công nghệ sinh học 8420201 Công Nghệ Sinh Học Cô Lê Thị Thuỷ Tiên
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
  Điện thoại: 028.38 639341; 028.38 647256/5679.
  Văn phòng: 203B2.
  7520301 Kỹ thuật hóa học 8520305 Kỹ Thuật Hóa Dầu và Lọc dầu Cô: Đào Thị Kim Thoa
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Văn phòng: 109B2
  7520301 Kỹ thuật hóa học 8520301 Kỹ Thuật Hóa Học Thầy Phan Thanh Sơn Nam, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 211B2.
  Thầy Nguyễn Quang Long, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 109B2.
  Thầy Lê Vũ Hà, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 211B2.
  7540101 Công nghệ thực phẩm 8540101 Công Nghệ Thực Phẩm Cô Trần Thị Thu Trà, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: 303B2.
  Cô Tôn Nữ Minh Nguyệt, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: 303B2.
  7540204 Công nghệ dệt may 8540204 Công nghệ Dệt, May PGS.TS.Bùi Mai Hương  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  TS.Phạm Hồ Mai Anh  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  TS.Hồ thị Minh Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Văn phòng: 102-B11- Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM.
  7520312 Kỹ thuật dệt 8540204 Công nghệ Dệt, May PGS.TS. Bùi Mai Hương  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  TS. Phạm Hồ Mai Anh  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  TS. Hồ thị Minh Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Văn phòng: 102-B11- Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM
  7520103 Kỹ thuật cơ khí 8520103 Kỹ Thuật Cơ Khí 1. PGS. TS. Nguyễn Hữu Lộc – Trưởng Khoa Cơ khí
  Văn phòng: Khoa Cơ khí
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  2. TS. Trần Anh Sơn – Phó Trưởng Khoa Cơ khí
  Văn phòng: 108 B11
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  3. GS. TS. Nguyễn Thanh Nam – Trưởng Bộ môn Thiết kế máy
  Văn phòng: 209 B11
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  4. PGS. TS. Lưu Thanh Tùng – Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Máy xây dựng và nâng chuyển
  Văn phòng: 107 B11
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  5. TS. Hồ Triết Hưng – Trưởng Bộ môn Thiết kế máy
  Văn phòng: 108 B11
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  6. TS. Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Bộ môn Thiết bị và công nghệ vật liệu
  Văn phòng: 110 B11
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
  7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 8520114 Kỹ Thuật Cơ Điện Tử Thầy PGS. TS. Nguyễn Quốc Chí – Trưởng BM Cơ Điện Tử-Khoa Cơ Khí
  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Văn phòng: Bm Cơ Điện Tử, 210 B11
  7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 8520117 Kỹ Thuật Công Nghiệp Chủ nhiệm ngành/Trưởng Bộ môn KTHTCN: PGS.TS. ĐỖ NGỌC HIỀN
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Văn phòng: 101B11-Bộ môn kỹ thuật hệ thống công nghiệp; Khoa Cơ Khí; Trường Đại học Bách Khoa.
  7520115 Kỹ thuât nhiệt 8520115 Kỹ Thuật Nhiệt Thầy: TS. Hà Anh Tùng
  Trưởng Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh, Khoa Cơ Khí – Tòa nhà B5
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580201 Kỹ Thuật Xây Dựng Thầy Lương Văn Hải, email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: VPK nhà B6, số 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
  Thầy Lê Hoài Long, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: VPK nhà B6, số 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580204 Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Ngầm Thầy/cô Lê Bá Vinh , email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
  Thầy/cô Lê Trọng Nghĩa , email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
  Thầy/cô Lại Văn Quí, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580211 Địa kỹ thuật xây dựng Thầy/cô Lê Bá Vinh , email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
  Thầy/cô Lê Trọng Nghĩa , email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
  Thầy/cô Lại Văn Quí, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
  7520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ 8520503 Kỹ Thuật Trắc Địa - Bản Đồ Lương Bảo Bình, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 102B6
  7520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ 8440214 Bản Đồ, Viễn Thám Và Hệ Thống Thông Tin Địa Lý Thầy Phan Hiền Vũ, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 102B6
  7520101 Cơ kỹ thuật 8520101 Cơ Kỹ Thuật Thầy Vũ Công Hòa
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Điện thoại: 028.38.647256/5306
  Văn phòng: 106B4
  7520401 Vật lý kỹ thuật 8520401 Vật Lý Kỹ Thuật PGS. TS. Huỳnh Quang Linh - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; ThS. Lê Quốc Khải - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  7520120 Kỹ thuật hàng không 8520120 Kỹ Thuật Hàng Không TS. Lê Thị Hồng Hiếu
  Chủ nhiệm, Bộ Môn Kỹ Thuật Hàng Không
  Văn phòng: 104 nhà C5
  Tel : (+84) 902 166 271      
  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  7520130 Kỹ thuật ô tô 8520116 Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực TS. Trần Hữu Nhân
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Văn phòng: 209 C5 Trường Đại Học Bách Khoa
  7520122 Kỹ thuật tàu thủy 8520116 Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực TS. Trần Hữu Nhân
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Văn phòng: 209 C5 Trường Đại Học Bách Khoa
  7520501 Kỹ thuật địa chất 8520501 Kỹ Thuật Địa Chất TS Tạ Quốc Dũng – Trưởng Khoa.
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  PGS.TS Nguyễn Việt Kỳ – Chủ nhiệm Bộ môn (Địa Kỹ thuật, địa chất thủy văn, tài nguyên  nước)
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  TS Bùi Trọng Vinh – Chủ nhiệm Bộ môn (Địa chất môi trường, Quản lý tài nguyên đất và khoáng sản, xử lý tai biến địa chất)
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  7520604 Kỹ thuật dầu khí 8520604 Kỹ Thuật Dầu Khí TS Tạ Quốc Dũng – Trưởng Khoa
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  PGS.TS Trần Văn Xuân – Chủ nhiệm Bộ môn
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  7520320 Kỹ thuật môi trường  8520320 Kỹ Thuật Môi Trường PGS.TS. Đặng Vũ Bích Hạnh; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Văn Phòng B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM.
  PGS.TS. Nguyễn Tấn Phong; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Văn Phòng B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM.
  7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường 8850101 Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường TS. Lâm Văn Giang; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;  Nhà B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM
  PGS.TS. Lê Văn Trung; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Nhà B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM
  7510601 Quản lý công nghiệp 8340101 Quản Trị Kinh Doanh PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , CNBM Hệ thống thông tin quản lý
  Cô Lâm Thị Mỹ Tiên, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Trợ lý Giáo vụ khoa QLCN
  7520309 Kỹ thuật vật liệu 8520309 Kỹ Thuật Vật Liệu Thầy: PGS. TS. Huỳnh Đại Phú, Trưởng Khoa CNVL, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Thầy: TS. Cao Xuân Việt, Phó Trưởng Khoa CNVL, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  7520210 Kỹ thuật máy tính 8480101 Khoa Học Máy Tính Thầy Quản Thành Thơ, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5828
  Cô Trương Như Vi, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5830
  7510105 Công nghệ kỹ thuật Vật liệu Xây dựng 8580201 Kỹ Thuật Xây Dựng Thầy Lương Văn Hải, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: Khoa Kỹ thuật Xây dựng
  Thầy Nguyễn Văn Chánh, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: Bộ môn Vật liệu Xây dựng
  Cô Bùi Phương Trinh, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: Bộ môn Vật liệu Xây dựng

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012