Lớp Chuyên Đề

Bổ túc kiến thức - Chuyển đổi

Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần phù hợp với ngành đăng ký dự thi cao học và những thí sinh có bằng đại học hệ không chính quy (chuyên tu, tại chức, thường xuyên, mở rộng, từ xa, ….) phải bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi ngành để đạt yêu cầu chuyên môn dự thi cao học.

Chiêu sinh lớp chuyển đổi ngành Quản lý năng lượng, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Hệ thống thông tin quản lý khóa 1 năm 2015. (đính kèm hồ sơ chuyển đổi 3 ngành bên dưới)
 
   Phát hồ sơ: từ 06/02/2015 đến 14/03/2015
   Gia hạn nộp hồ sơ đến ngày: 25/03/2015
   Dự kiến khai giảng: 30/03/2015 (thứ Hai) – Học vào các buổi trong tuần từ thứ Hai đến chủ nhật (trừ giờ hành chánh)


Lớp Bổ túc kiến thức 
  
Dành cho trường hợp thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần phù hợp với ngành đăng ký dự thi hoặc hệ không chính qui thì
   phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức trước khi dự thi;
 
  Thời khóa biểu lớp BTKT
  Các học viên vui lòng theo dõi TKB tại đây >>> hoặc menu Lớp chuyên đề BTKT – Chuyển đổi Thời khóa biểu
 
  Hồ sơ đăng ký học lớp Bổ túc kiển thức
  Thí sinh vui lòng tải hồ sơ đăng ký ở danh sách đính kèm bên dưới.
 
• Ngành nào có chương trình Bổ túc kiến thức-Chuyển đổi?
Các ngành có chương trình bổ túc kiến thức-chuyển đổi được quy định chi tiết trong Quy định về yêu cầu chuyên môn dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ 2015.

 Lớp Chuyên Đề

Bổ túc kiến thức - Chuyển đổi

Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần phù hợp với ngành đăng ký dự thi cao học và những thí sinh có bằng đại học hệ không chính quy (chuyên tu, tại chức, thường xuyên, mở rộng, từ xa, ….) phải bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi ngành để đạt yêu cầu chuyên môn dự thi cao học.

Chiêu sinh lớp chuyển đổi ngành Quản lý năng lượng, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Hệ thống thông tin quản lý khóa 1 năm 2015. (đính kèm hồ sơ chuyển đổi 3 ngành bên dưới)
 
   Phát hồ sơ: từ 06/02/2015 đến 14/03/2015
   Gia hạn nộp hồ sơ đến ngày: 25/03/2015
   Dự kiến khai giảng: 30/03/2015 (thứ Hai) – Học vào các buổi trong tuần từ thứ Hai đến chủ nhật (trừ giờ hành chánh)


Lớp Bổ túc kiến thức 
  
Dành cho trường hợp thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần phù hợp với ngành đăng ký dự thi hoặc hệ không chính qui thì
   phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức trước khi dự thi;
 
  Thời khóa biểu lớp BTKT
  Các học viên vui lòng theo dõi TKB tại đây >>> hoặc menu Lớp chuyên đề BTKT – Chuyển đổi Thời khóa biểu
 
  Hồ sơ đăng ký học lớp Bổ túc kiển thức
  Thí sinh vui lòng tải hồ sơ đăng ký ở danh sách đính kèm bên dưới.
 
• Ngành nào có chương trình Bổ túc kiến thức-Chuyển đổi?
Các ngành có chương trình bổ túc kiến thức-chuyển đổi được quy định chi tiết trong Quy định về yêu cầu chuyên môn dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ 2015.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012