Thông báo Thạc Sĩ tại Cần Thơ

Xem tất cả

Ngày 30/07/2013          

Lớp bồi dưỡng Sau đại học năm 2013 tổ chức tại Cần Thơ

Căn cứ kết quả tuyển sinh sau đại học năm 2013 – đợt 1 và kế hoạch tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2013 – đợt 2 của Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Tp. HCM tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ; Nay Trường Đại Học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Tp. HCM trân trọng thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng SĐH tại Trường Đại học Cần Thơ như sau:

1. Các chuyên ngành tổ chức lớp:
 
TT Tên chuyên ngành Số lượng nhận hồ sơ
1 Kỹ thuật điện 20
2 Kỹ thuật điều khiển và tự động 20
3 Kỹ thuật điện tử 20
4 Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm 20
5 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15
6 Kỹ thuật hóa học 15
7 Kỹ thuật cơ khí 15
8 Kỹ thuật Cơ điện tử 15

2. Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 15/ 09/ 2013 tại Khoa Sau đại học, Trường Đại Học Cần Thơ, Đường 3/2 Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ (theo hồ sơ đính kèm).

3. Dự kiến thời gian khai giảng: tháng 11/ 2013

4. Học phí môn học lớp Bồi dưỡng SĐH: 50.000 đ/ tiết.

5. Lệ phí nhập học đầu khóa: 150.000 đ/ học viên (Một trăm năm mươi ngàn đồng)

Trân trọng kính chào./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Cần Thơ

Xem tất cả

Ngày 30/07/2013          

Lớp bồi dưỡng Sau đại học năm 2013 tổ chức tại Cần Thơ

Căn cứ kết quả tuyển sinh sau đại học năm 2013 – đợt 1 và kế hoạch tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2013 – đợt 2 của Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Tp. HCM tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ; Nay Trường Đại Học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Tp. HCM trân trọng thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng SĐH tại Trường Đại học Cần Thơ như sau:

1. Các chuyên ngành tổ chức lớp:
 
TT Tên chuyên ngành Số lượng nhận hồ sơ
1 Kỹ thuật điện 20
2 Kỹ thuật điều khiển và tự động 20
3 Kỹ thuật điện tử 20
4 Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm 20
5 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15
6 Kỹ thuật hóa học 15
7 Kỹ thuật cơ khí 15
8 Kỹ thuật Cơ điện tử 15

2. Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 15/ 09/ 2013 tại Khoa Sau đại học, Trường Đại Học Cần Thơ, Đường 3/2 Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ (theo hồ sơ đính kèm).

3. Dự kiến thời gian khai giảng: tháng 11/ 2013

4. Học phí môn học lớp Bồi dưỡng SĐH: 50.000 đ/ tiết.

5. Lệ phí nhập học đầu khóa: 150.000 đ/ học viên (Một trăm năm mươi ngàn đồng)

Trân trọng kính chào./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012