Lớp Chuyên Đề

Ôn tập tuyển sinh khóa 2015 đợt 2

- Gia hạn đăng ký ôn tập: từ nay đến hết ngày 10/08/2015

- Ngày khai giảng lớp ôn tập khóa tiếp theo: 10/08/2015

        + Môn Toán (60 tiết)
        + Môn Anh văn (60 tiết)

- Thời gian học: các buổi tối từ thứ 2 → thứ 6 và cả ngày thứ 7, CN

- Học phí ôn tập: 45.000 đồng / tiết
 

- Tài liệu ôn tập Toán: 30.000đ / cuốn tại Phòng Đào tạo SĐH

- Đăng ký ôn tập online tại đây >>> hoặc tại menu Lớp chuyên đề Ôn tập tuyển sinh Đăng ký ôn tập
 
- Thời khóa biểu các lớp ôn tập theo dõi tại đây >>> hoặc menu Lớp chuyên đề Ôn tập tuyển sinh Thời khóa biểu

Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 06/7/2015 học viên đã đóng tiền học phí ôn tập, mang theo biên lai đến phòng Sau đại học để được xếp lớp và nhận thẻ học viên.

 

 Lớp Chuyên Đề

Ôn tập tuyển sinh khóa 2015 đợt 2

- Gia hạn đăng ký ôn tập: từ nay đến hết ngày 10/08/2015

- Ngày khai giảng lớp ôn tập khóa tiếp theo: 10/08/2015

        + Môn Toán (60 tiết)
        + Môn Anh văn (60 tiết)

- Thời gian học: các buổi tối từ thứ 2 → thứ 6 và cả ngày thứ 7, CN

- Học phí ôn tập: 45.000 đồng / tiết
 

- Tài liệu ôn tập Toán: 30.000đ / cuốn tại Phòng Đào tạo SĐH

- Đăng ký ôn tập online tại đây >>> hoặc tại menu Lớp chuyên đề Ôn tập tuyển sinh Đăng ký ôn tập
 
- Thời khóa biểu các lớp ôn tập theo dõi tại đây >>> hoặc menu Lớp chuyên đề Ôn tập tuyển sinh Thời khóa biểu

Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 06/7/2015 học viên đã đóng tiền học phí ôn tập, mang theo biên lai đến phòng Sau đại học để được xếp lớp và nhận thẻ học viên.

 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012