Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 14/06/2024          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho Trà Nguyễn Quỳnh Nga

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Trà Nguyễn Quỳnh Nga với đề tài "Nghiên cứu sự phát triển của hố xói ngã ba sông và đề xuất giải pháp giảm thiểu các ảnh hưởng bất lợi - áp dụng cho khu vực hợp lưu sông Hậu và sông Vàm Nao".

• Thời gian: 09g00 ngày 29/06/2024 (Thứ 7)

• Địa điểm:  Tại Phòng 202-B10 - Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 14/06/2024          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho Trà Nguyễn Quỳnh Nga

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Trà Nguyễn Quỳnh Nga với đề tài "Nghiên cứu sự phát triển của hố xói ngã ba sông và đề xuất giải pháp giảm thiểu các ảnh hưởng bất lợi - áp dụng cho khu vực hợp lưu sông Hậu và sông Vàm Nao".

• Thời gian: 09g00 ngày 29/06/2024 (Thứ 7)

• Địa điểm:  Tại Phòng 202-B10 - Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012