Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 20/02/2024          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Thị Thanh Hoa

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Thị Thanh Hoa với đề tài "Xây dựng mô hình tính toán tương tác nước mặt - nước ngầm và áp dụng cho  khu vực đồi cát ven sông Lũy, huyện Bắc Bình".

• Thời gian: 08h30, ngày 04/03/2024 (thứ 2)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề Khoa Kỹ Thuật Xây dựng - Lầu 1, B6 - Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 20/02/2024          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Thị Thanh Hoa

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Thị Thanh Hoa với đề tài "Xây dựng mô hình tính toán tương tác nước mặt - nước ngầm và áp dụng cho  khu vực đồi cát ven sông Lũy, huyện Bắc Bình".

• Thời gian: 08h30, ngày 04/03/2024 (thứ 2)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề Khoa Kỹ Thuật Xây dựng - Lầu 1, B6 - Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012