Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 22/02/2024          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Đặng Nguyễn Ngọc An

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Đặng Nguyễn Ngọc An với đề tài "Ước lượng thông tin và tái tạo hình ảnh cấu trúc hấp thụ ánh sáng trong không gian ba chiều từ một ảnh hai chiều thu được khi ánh sáng hồng ngoại gần truyền qua môi trường tán xạ".

• Thời gian: 09h00, ngày 06/03/2024 (thứ 4)

• Địa điểm: Phòng 208B4 - Khoa Khoa học ứng dụng - Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 22/02/2024          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Đặng Nguyễn Ngọc An

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Đặng Nguyễn Ngọc An với đề tài "Ước lượng thông tin và tái tạo hình ảnh cấu trúc hấp thụ ánh sáng trong không gian ba chiều từ một ảnh hai chiều thu được khi ánh sáng hồng ngoại gần truyền qua môi trường tán xạ".

• Thời gian: 09h00, ngày 06/03/2024 (thứ 4)

• Địa điểm: Phòng 208B4 - Khoa Khoa học ứng dụng - Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012