Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 23/01/2024          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Châu Ngọc Mai

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Châu Ngọc Mai với đề tài "Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme vi cấu trúc ứng dụng phát triển thiết bị phát điện nano ma sát".

• Thời gian: 09h00, ngày 29/01/2024 (thứ 2)

• Địa điểm: Phòng 301C4 - Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 23/01/2024          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Châu Ngọc Mai

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Châu Ngọc Mai với đề tài "Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme vi cấu trúc ứng dụng phát triển thiết bị phát điện nano ma sát".

• Thời gian: 09h00, ngày 29/01/2024 (thứ 2)

• Địa điểm: Phòng 301C4 - Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012