Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 27/12/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phạm Anh Tuấn

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phạm Anh Tuấn với đề tài "Ảnh hưởng của vốn trí tuệ và vốn xã hội đến năng lực đổi mới và hiệu quả bền vững thông qua quản lý tri thức trong bối cảnh doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam".

• Thời gian: 08h30, ngày 05/01/2024 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng 302B8 - Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 27/12/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phạm Anh Tuấn

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phạm Anh Tuấn với đề tài "Ảnh hưởng của vốn trí tuệ và vốn xã hội đến năng lực đổi mới và hiệu quả bền vững thông qua quản lý tri thức trong bối cảnh doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam".

• Thời gian: 08h30, ngày 05/01/2024 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng 302B8 - Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012