Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 20/12/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Mộng Giang

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Mộng Giang với đề tài "Nghiên cứu tính toán xói mòn, sạt lở bờ sông Đồng Nai khu vực Cù lao Rùa và đề xuất giải pháp giảm thiểu".

• Thời gian: 13h30, ngày 11/01/2024 (thứ 5)

• Địa điểm: Phòng 202B1 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 20/12/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Mộng Giang

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Mộng Giang với đề tài "Nghiên cứu tính toán xói mòn, sạt lở bờ sông Đồng Nai khu vực Cù lao Rùa và đề xuất giải pháp giảm thiểu".

• Thời gian: 13h30, ngày 11/01/2024 (thứ 5)

• Địa điểm: Phòng 202B1 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012