Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 15/12/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Trần Thị Kim Ngà

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Trần Thị Kim Ngà với đề tài "Nâng cao độ chính xác phân loại giống lúa thông qua ảnh hạt lúa".

• Thời gian: 14h00, ngày 29/12/2023 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng 207B1 – Phòng Chuyên đề Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 15/12/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Trần Thị Kim Ngà

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Trần Thị Kim Ngà với đề tài "Nâng cao độ chính xác phân loại giống lúa thông qua ảnh hạt lúa".

• Thời gian: 14h00, ngày 29/12/2023 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng 207B1 – Phòng Chuyên đề Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012