Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 15/12/2023          

Kết quả Học bổng Sau Đại học của Đại Học Quốc gia Tp.HCM năm 2023

Về việc cấp học bổng chương trình "Học bổng Sau Đại học của Đại Học Quốc gia Tp.HCM năm 2023"
- 5 Suất học bổng Thạc sĩ: 25.000.000 đ/suất
- 5 suất học bổng Tiến sĩ : 75.000.000 đ/suất
Danh sách vui lòng xem file đính kèm.


Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 15/12/2023          

Kết quả Học bổng Sau Đại học của Đại Học Quốc gia Tp.HCM năm 2023

Về việc cấp học bổng chương trình "Học bổng Sau Đại học của Đại Học Quốc gia Tp.HCM năm 2023"
- 5 Suất học bổng Thạc sĩ: 25.000.000 đ/suất
- 5 suất học bổng Tiến sĩ : 75.000.000 đ/suất
Danh sách vui lòng xem file đính kèm.


© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012