Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 12/12/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Quang Thịnh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Quang Thịnh với đề tài "Nhận dạng khuyết tật ổ bi dựa trên ANFIS và giải pháp xử lý dòng dữ liệu từ cảm biến".

• Thời gian: 13h30, ngày 27/12/2023 (thứ 4)

• Địa điểm: Phòng 208B4 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 12/12/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Quang Thịnh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Quang Thịnh với đề tài "Nhận dạng khuyết tật ổ bi dựa trên ANFIS và giải pháp xử lý dòng dữ liệu từ cảm biến".

• Thời gian: 13h30, ngày 27/12/2023 (thứ 4)

• Địa điểm: Phòng 208B4 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012