Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 07/12/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Võ Ngọc Nguyên

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Võ Ngọc Nguyên với đề tài "Nghiên cứu chế tạo mẫu sinh phẩm đo số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu trong kiểm tra chất lượng xét nghiệm huyết học".

• Thời gian: 13h30, ngày 25/12/2023 (thứ 2)

• Địa điểm: Phòng họp Khoa Kỹ thuật Hóa học – 115B2 - Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 07/12/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Võ Ngọc Nguyên

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Võ Ngọc Nguyên với đề tài "Nghiên cứu chế tạo mẫu sinh phẩm đo số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu trong kiểm tra chất lượng xét nghiệm huyết học".

• Thời gian: 13h30, ngày 25/12/2023 (thứ 2)

• Địa điểm: Phòng họp Khoa Kỹ thuật Hóa học – 115B2 - Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012