Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 16/11/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Tuấn

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Tuấn với đề tài "Nguồn gốc cát kết trong trầm tích Miocen hạ vùng Tây-Bắc và Trung tâm bể Cửu Long".

• Thời gian: 09h00, ngày 30/11/2023 (thứ 5)

• Địa điểm: 204B8 - Khoa kỹ thuật Địa chất & Dầu khí - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 16/11/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Tuấn

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Tuấn với đề tài "Nguồn gốc cát kết trong trầm tích Miocen hạ vùng Tây-Bắc và Trung tâm bể Cửu Long".

• Thời gian: 09h00, ngày 30/11/2023 (thứ 5)

• Địa điểm: 204B8 - Khoa kỹ thuật Địa chất & Dầu khí - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012