Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 02/11/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Phú Bảo

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Phú Bảo với đề tài "Phân bố chất kháng sinh trong nước lưu vực sông Sài Gòn".

• Thời gian: 08h30, ngày 17/11/2023 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề - Khoa MT&TN, Nhà B9 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 02/11/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Phú Bảo

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Phú Bảo với đề tài "Phân bố chất kháng sinh trong nước lưu vực sông Sài Gòn".

• Thời gian: 08h30, ngày 17/11/2023 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề - Khoa MT&TN, Nhà B9 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012