Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 23/10/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Chu Thị Hải Vinh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Chu Thị Hải Vinh với đề tài "Đáp ứng tải trọng va đập của kết cấu tấm làm bằng bê tông tính năng siêu cao".

• Thời gian: 08h30, ngày 10/11/2023 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề, Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 23/10/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Chu Thị Hải Vinh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Chu Thị Hải Vinh với đề tài "Đáp ứng tải trọng va đập của kết cấu tấm làm bằng bê tông tính năng siêu cao".

• Thời gian: 08h30, ngày 10/11/2023 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề, Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012