Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 11/10/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Nguyên Vũ

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Nguyên Vũ với đề tài "Gia cường FRP cho dầm BTCT bị cháy".

• Thời gian: 09g00, ngày 20/10/2023 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề, Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 11/10/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Nguyên Vũ

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Nguyên Vũ với đề tài "Gia cường FRP cho dầm BTCT bị cháy".

• Thời gian: 09g00, ngày 20/10/2023 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề, Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012