Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 28/09/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Trần Lê Ba

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Trần Lê Ba với đề tài "Nghiên cứu tổng hợp vật liệu lưỡng chức năng hấp phụ - đệm từ nước nhiễm phèn để cải thiện chất lượng môi trường nước trong hệ thống aquaponic".

• Thời gian: 13h30, ngày 14/10/2023 (thứ 7)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề - Khoa MT&TN, Nhà B9 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 28/09/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Trần Lê Ba

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Trần Lê Ba với đề tài "Nghiên cứu tổng hợp vật liệu lưỡng chức năng hấp phụ - đệm từ nước nhiễm phèn để cải thiện chất lượng môi trường nước trong hệ thống aquaponic".

• Thời gian: 13h30, ngày 14/10/2023 (thứ 7)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề - Khoa MT&TN, Nhà B9 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012