Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 06/10/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Trung Việt

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Trung Việt với đề tài "Xây dựng khung thức quản lý thỏa thuận cấp độ dịch vụ dựa trên công nghệ chuỗi khối để áp dụng cho giám sát và thực thi các luật đền bù trong việc cung cấp dịch vụ".

• Thời gian: 13h00, ngày 20/10/2023 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề - Khoa KH&KTMT, Nhà A3 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 06/10/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Trung Việt

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Trung Việt với đề tài "Xây dựng khung thức quản lý thỏa thuận cấp độ dịch vụ dựa trên công nghệ chuỗi khối để áp dụng cho giám sát và thực thi các luật đền bù trong việc cung cấp dịch vụ".

• Thời gian: 13h00, ngày 20/10/2023 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề - Khoa KH&KTMT, Nhà A3 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012