Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 08/09/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Hoàng Văn Viết

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Hoàng Văn Viết với đề tài "Nghiên cứu kết hợp pin mặt trời và bơm nhiệt cấp nước nóng nhằm nâng cao hiệu quả năng lượng".

• Thời gian: 13h30, ngày 16/09/2023 (thứ 7)

• Địa điểm: Hội trường B11 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 08/09/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Hoàng Văn Viết

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Hoàng Văn Viết với đề tài "Nghiên cứu kết hợp pin mặt trời và bơm nhiệt cấp nước nóng nhằm nâng cao hiệu quả năng lượng".

• Thời gian: 13h30, ngày 16/09/2023 (thứ 7)

• Địa điểm: Hội trường B11 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012