Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 06/09/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Huỳnh Xuân Tín

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Huỳnh Xuân Tín với đề tài "Ứng xử nén của cột bê tông cốt thép bị hư hỏng được gia cường bằng tấm CFRP và BFRP".

• Thời gian: 08h30, ngày 23/09/2023 (thứ 7)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề, Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 06/09/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Huỳnh Xuân Tín

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Huỳnh Xuân Tín với đề tài "Ứng xử nén của cột bê tông cốt thép bị hư hỏng được gia cường bằng tấm CFRP và BFRP".

• Thời gian: 08h30, ngày 23/09/2023 (thứ 7)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề, Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012