Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 14/09/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Bùi Thanh Thảo (cập nhật Phòng)

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Bùi Thanh Thảo với đề tài "Synthesis and Characterization of conjugated polymers for fluorescence chemosensor".

• Thời gian: 08h30, ngày 18/09/2023 (thứ 2)

• Địa điểm: Phòng 115B2, Khoa Kỹ thuật Hóa học - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 14/09/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Bùi Thanh Thảo (cập nhật Phòng)

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Bùi Thanh Thảo với đề tài "Synthesis and Characterization of conjugated polymers for fluorescence chemosensor".

• Thời gian: 08h30, ngày 18/09/2023 (thứ 2)

• Địa điểm: Phòng 115B2, Khoa Kỹ thuật Hóa học - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012