Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 24/08/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Ngụy Lệ Hồng

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Ngụy Lệ Hồng với đề tài "Thu nhận acid béo từ nguồn dầu hạt bàng Terminalia catappa bằng enzym lipase Muscor Javanicus, Rhizopus Oryzae và ứng dụng trong thực phẩm".

• Thời gian: 08h00, ngày 09/09/2023 (thứ 7)

• Địa điểm: Phòng 115B2 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 24/08/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Ngụy Lệ Hồng

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Ngụy Lệ Hồng với đề tài "Thu nhận acid béo từ nguồn dầu hạt bàng Terminalia catappa bằng enzym lipase Muscor Javanicus, Rhizopus Oryzae và ứng dụng trong thực phẩm".

• Thời gian: 08h00, ngày 09/09/2023 (thứ 7)

• Địa điểm: Phòng 115B2 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012