Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 11/08/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Trương Thu Thủy (cập nhật Phòng)

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Trương Thu Thủy với đề tài "Synthesis and characterization of thermo-reversible self-healing polyurethane networks".

• Thời gian: 09h00, ngày 29/08/2023 (thứ 3)

• Địa điểm: Phòng 401C4 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 11/08/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Trương Thu Thủy (cập nhật Phòng)

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Trương Thu Thủy với đề tài "Synthesis and characterization of thermo-reversible self-healing polyurethane networks".

• Thời gian: 09h00, ngày 29/08/2023 (thứ 3)

• Địa điểm: Phòng 401C4 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012