Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 26/07/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Đỗ Đắc Thiểm

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Đỗ Đắc Thiểm với đề tài "Bảo mật thông tin lớp vật lý của mạng vô tuyến nhận thức: phân tích, đánh giá và các giải pháp nâng cao hiệu năng".

• Thời gian: 14h00, ngày 04/08/2023 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng 207B1 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 26/07/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Đỗ Đắc Thiểm

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Đỗ Đắc Thiểm với đề tài "Bảo mật thông tin lớp vật lý của mạng vô tuyến nhận thức: phân tích, đánh giá và các giải pháp nâng cao hiệu năng".

• Thời gian: 14h00, ngày 04/08/2023 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng 207B1 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012