Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 23/06/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Duy Hải

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Duy Hải với đề tài "Nghiên cứu công nghệ clo hóa để sản xuất TiCl4 từ nguyên liệu xỉ titan Việt Nam".

• Thời gian: 9h00, ngày 14/07/2023 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng 304B6 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 23/06/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Duy Hải

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Duy Hải với đề tài "Nghiên cứu công nghệ clo hóa để sản xuất TiCl4 từ nguyên liệu xỉ titan Việt Nam".

• Thời gian: 9h00, ngày 14/07/2023 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng 304B6 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012